Συμβουλευτική

 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Το Συμβουλευτικό τμήμα του Γ.Δ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποιούνται μέσω:
Α) Ατομικής συμβουλευτικής
Β) Ομαδικής συμβουλευτικής-εργαστήρια
Ατομική Συμβουλευτική
► Υποστήριξη στην αναζήτηση προσωπικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας, επαγγελματικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, αξιών
► Διευκόλυνση στην αναζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών
► Συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό σχεδίων δράσης (επαγγελματικός προσανατολισμός
► Υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
► Συμβουλευτική πρόληψη ψυχολογικών δυσκολιών (αυτογνωσία, ενίσχυση αυτοπεποίθησης, προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στις απαιτήσεις του, αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων κλπ.)
 
 
Ομαδική Συμβουλευτική
Το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνει ομαδικές συναντήσεις με φοιτητές/αποφοίτους για την ενημέρωση τους στα παρακάτω θέματα:
► Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
► Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
► Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής
► Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym