Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - ΚΕΦοι

 


Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - ΚΕΦοι (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών)

Τμηματάρχης: Ζήκος Τσανάκας


Υπάλληλοι:  Δημητρούλα Κοτελίδα
 
                    Κωνσταντίνος Ματσιούλας
 
                    Μαρία Κακλαμάνου
 
                    Αθανάσιος Κόνιαρης

  

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym