Τελευταία νέα

Διεθνές Συνέδριο "The creative contagion. Media, industries, storytelling,communities" 17-19 /10/2018 Αμφ.Σ.Κ. ΙΙ Πάντειο Πανεπιστήμιο & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

 

Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου
The creative contagionMediaindustriesstorytelling,communities (La contagion créativeMédiasindustriesrécitscommunautés), που συνδιοργανώνεται από το Laboratoire dExcellence Industries Culturelles et Création Artistique(LabEx ICCA), το δίκτυο CREA2S « Creative Shift Studies », το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Το εν λόγω συνέδριο που διενεργείται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του διεθνούς δικτύου CREA2S « Creative Shift Studies » (https://crea2s.hypotheses.org), είναι το  τέταρτο στη σειρά διεθνές συνέδριο γύρω από τη διερεύνηση της έννοιας της δημιουργικότητας και τις προτροπές για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού πνεύματος, οι οποίες δεν αφορούν πλέον μόνο στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες αλλά επεκτείνονται σε πλείστα πεδία δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα 

Ελληνικά

English

Αφίσα Συνεδρίου

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym