Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ενημέρωση σχετικά με αριθμούς α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και των ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των ενεργών Διαγωνισμών του Πανεπιστημίου. 14 Ιουν 2018
Διευκρίνηση σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής για τον Διαγωνισμό 02/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 57821 14 Ιουν 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2018 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΕ α.α.ΕΣΗΔΗΣ:60251 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 18/7/2018 και ώρα 15:00:00 13 Ιουν 2018
Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων στον Τύπο 12 Ιουν 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΕ α.α.ΕΣΗΔΗΣ:57821 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 16/7/2018 και ώρα 15:00:00 07 Ιουν 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2018 ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΕ α.α.ΕΣΗΔΗΣ:57516 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12/7/2018 και ώρα 15:00:00 06 Ιουν 2018
Σύμβαση για τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη) για το 2018 21 Φεβ 2018
Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του ιδιόκτητου ακινήτου του Παντείου Παν/μίου στην Καστέλα 11 Ιαν 2018
Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του ιδιόκτητου ακινήτου 27 Δεκ 2017
Η συνεδρίαση για την 02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού θα γίνει την Τετάρτη 20/12/2017 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Αθηνά. 18 Δεκ 2017
erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym