Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ενημέρωση σχετικά με τους σε εξέλιξη Διαγωνισμούς. 31 Ιουλ 2018
Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη Διακήρυξη 03/2018 με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 60251,1 09 Ιουλ 2018
Διευκρινήσεις σχετικά με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που αφορά στη Διακήρυξη 03/2018 06 Ιουλ 2018
Διευκρινήσεις σχετικά με τη Πιστοληπτική ικανότητα που αφορά στη Διακήρυξη 03/2018 06 Ιουλ 2018
Επί πλέον παροχή διευκρινήσεων για την 03/2018 Διακήρυξη Καθαριότητας 04 Ιουλ 2018
ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τη Διακήρυξη 03/2018 με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 60251,1 ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου 04 Ιουλ 2018
«Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με ερώτημα για τη Διακήρυξη 01/2018 με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 57516,1 ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 30 Ιουν 2018
Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τη Διακήρυξη 01/2018 με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 57516,1 ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν τα εννέα (9) οκτάωρα αντιστοιχούν σε 24ωρη φύλαξη με τρία (3) άτομα στη βάρδια; 22 Ιουν 2018
Ενημέρωση σχετικά με αριθμούς α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και των ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των ενεργών Διαγωνισμών του Πανεπιστημίου. 14 Ιουν 2018
Διευκρίνηση σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής για τον Διαγωνισμό 02/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 57821 14 Ιουν 2018
erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym