Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Filters
List of articles in category Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ εκμισθώσεως κυλικείου 21 Ιουλ 2017
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διατήρησης καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 04 Ιουλ 2017
Παροχή διευκρινήσεων που αφορούν στην 01/2017 Προκήρυξη για Συνοπτικό Διαγωνισμό Καθαριότητας του Παντείου 07 Ιουν 2017
1438/26-5-2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός, παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διατήρησης Καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου 26 Μαϊ 2017
Σύμβαση Ανάθεσης για αναβάθμιση δύο ιστοσελίδων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. 05 Μαϊ 2017
Σύμβαση για τη φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 04 Απρ 2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13 Ιαν 2017
Σύμβαση για το έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος, από 1/1/2017 έως και 31/12/2017. 31 Δεκ 2016
Σύμβαση για δημιουργία Views web db εφαρμογή για χρήση από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet του Παν/μιου. 31 Δεκ 2016
Σύμβαση για αλλαγές στην Web εφαρμογή «δηλώσεις μαθημάτων εξ αποστάσεως των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)» του Παν/μιου. 31 Δεκ 2016
erasmus w elke w

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

DATSA

diaugeia

MODIP

MKE

SYNHGOROS

gym