ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 27ης / 7 /2018

Έναρξη – λήξη διδασκαλίας εξαμήνων σπουδών

και εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΑΡΞΗ: 8 Οκτωβρίου 2018

ΛΗΞΗ: 18 Ιανουαρίου 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 28 Ιανουαρίου 2019

ΛΗΞΗ: 16 Φεβρουαρίου 2019

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΑΡΞΗ: 25 Φεβρουαρίου 2019

ΛΗΞΗ: 7 Ιουνίου 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 18 Ιουνίου 2019

ΛΗΞΗ: 6 Ιουλίου 2019

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΛΗΞΗ: 28 Σεπτεμβρίου 2019

 

Αποφάσεις Συγκλήτου 21/7/2017 & 2/2/2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : 2/10/2017

ΛΗΞΗ : 12/1/2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : 15/1/2018

ΛΗΞΗ : 5/2/2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2017

ΛΗΞΗ : 21/5/2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : 22/5/2018

ΛΗΞΗ : 11/6/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ : 3/9/2018

ΛΗΞΗ : 29/9/2018

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym