Εισαγωγή

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου 1930-σήμερα


 

 

 

 

 

Η Διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διακρίνεται σε τρεις περιόδους ως προς τη μορφή που είχε η Σχολή και η οποία επηρρέαζε τη διοικητική της δομή

 

Περίοδος 1930-1951

 

Η "Σχολή" της περιόδου αυτής διοικείται από Διευθυντές με τη συμμετοχή του ιδρυτή της Γεωργίου Φραγκούλη και Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίκο συμμετέχουν και οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας (1930-1932).


Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής                                                         

Στυλιανός Σεφεριάδης 1930-1932

Δημήτριος Λάμψας 1932-1937

Βασίλειος Παπαδάκης 1937-1939

Νικόλαος Λούβαρης 1939-1941

Χρυσός Ευελπίδης 1941-1943

Σωκράτης Κουγέας 1944-1946

Παναγιώτης Πέρδικας 1946-1948

Χρυσός Ευελπίδης 1948-1950

Μιχαήλ Στασινόπουλος 1950-1951

 


Πρυτάνεις 1951- σήμερα                                                                                          Μιχαήλ Στασινόπουλος 1951-1958

Παναγιώτης Πέρδικας 1958-1960

Σπυρίδων Καλογερόπουλος 1960-1961

Ιωάννης Παρασκευόπουλος 1961-1962

Διονύσιος Ζακηθυνός 1962-1963

Ιωάννης Γεωργάκης 1963-1964

Γεώργιος Παπαχατζής 1964-1965

Ιωάννης Παπαζαχαρίου 1965-1966

Γεώργιος Τενεκίδης 1966-1967

Άγγελος Αγγελόπουλος 1967-1968

Παναγιώτης Πέρδικας 1968-1970

Παναγιώτης Δημάκης 1970-1973

Δημήτριος Κόρσος 1973-1974

Ιωάννης Γεωργάκης 1974-1975

Ιερόνυμος Πίντος 1975-1976

Γεώργιος Τενεκίδης 1976-1977

Γεώργιος Βλάχος 1977-1978

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος 1978-1979

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου 1979-1980

Διονύσιος Καράγεωργας 1980-1981

Βασίλειος Φίλιας 1981-1982

Νικόλαος Πετραλιάς 1982-1983

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου 1983-1984

Γεώργιος Κοντογιώργης 1984-1987

Γεώργιος Κοντογιώργης 1987-1990

Κώνστας Δημήτριος 1990-1995

Μεταξόπουλος Αιμίλιος 1995-1998

Σιδηρόπουλος Ηλίας 1998-1999

Βαβούρας Ιωάννης 1999-2001

Βαβούρας Ιωάννης 2001-2004

Παπαστάμου Σταμάτης 2004-2007

Τσίρης Παναγιώτης 2007-2011

 Τσάλτας Γρηγόριος 2011-2016

 Κριάρη Ισμήνη 2016-σήμερα

 

Αντιπρυτάνεις 1984- σήμερα                                                                                         

 

Δημήτριος Κώνστας (1984 - 1987)

Ελένη Στεφάνου - Βασίλειος Μάος (1987 - 1990)

Αιμίλιος Μεταξόπουλος - Γεώργιος Σταμάτης (1990 - 09.1990)

Αιμίλιος Μεταξόπουλος - Κωνσταντίνος Σιφνιώτης (02.1991 - 11.1992)

Αιμίλιος Μεταξόπουλος - Ελένη Στεφάνου (12.1992 - 10.1993)

Αιμίλιος Μεταξόπουλος - Παναγιώτης Γετίμης (12.1993 - 1995)

Παναγιώτης Γετίμης - Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος (1995 - 1998)

Γεώργιος Κουκουλές(1999 - 2001) - Ονούφριος Φαρμακίδης (1998 - 11.1999)


Θεόδωρος Τζώνος - Αντώνιος Μωυσίδης (2001 - 2004)

Θεόδωρος - Στέφανος Στεφανόπουλος - Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος

(2004 - 06.2004)

Φωτεινή Τσαλίκογλου - Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος

(09.2004 - 01.2006)

Χαρίλαος Κεφάλας - Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος

                     (01.2006 - 2007)

Ανδρέας Λύτρας - Παναγιωτης Ρουμελιώτης (2007 - 09.2007)

Ανδρέας Λύτρας - Βασιλική Αρτινοπούλου (08.2009 - 2011)

 Ισμήνη Κριάρη - Ευάγγελος Πρόντζας (2011-2016) - Στέλιος Περράκης

                    (2013-2015)

  Ιωάννης Σακέλλης-Χριστίνα Ζαραφωνίτου-Ιωάννης Φίλος 

                (2016-5/2016)

  Βασίλης Κουγέας - Νίκος Λέανδρος

                (9/2016 - σήμερα)

 

Γενικοί Γραμματείς 1937- 1992                                                                                    

 

Ιωάννης Σόντης 1937-1942

Ευθύμιος Καρνάβος 1943-1959

Βασιλική Κουγέα 1964-1968

Βασιλική Κουγέα 1974-1978

Μαρία Βαρελλά 1986-1992