Εισαγωγή

Συμβούλιο Ιδρύματος 2012-2016

 

 

 

 

Σύνθεση


 

Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου

Εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου

 


Τα μέλη


 

Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

       Γεώργιος - Σταύρος Ι. Κούρτης 

Επίτιμος Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

 

      Νικόλαος Γ. Θεοτοκάς

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου

 

     Αθανάσιος Δ. Παπαδασκαλόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου

Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Ευστάθιος Ν. Τσοτσορός

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Αντιγόνη Γ. Λυμπεράκη

Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Ηλίας Γ. Νικολόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Παναγιώτης Β. Τσίρης

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

     Αναστάσιος Δ. Τσάμης

Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  

Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου

 

     Θεοφάνης Π. Μαμουνέας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

 

     Δημήτριος Χ. Γόντικας

Διευθυντής Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University, New Jersey, U.S.A.

     Αλέξανδρος Α. Κιτροέφ

Αναπληρωτής Καθηγητής History Department, Haverford College, Lancaster, U.S.A. 

     Marie - Elisabeth D. Handman

Maîtresse de conférences hors classe Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales 

     Δημήτριος Ν. Γιατρομανωλάκης

Department of Classics, Department of Anthropology and the Humanities Center, The Johns Hopkins University