Εισαγωγή

Τα αριθμητικά μεγέθη

 

 

 

Τα συνολικά αριθμητικά μεγέθηΗ ακαδημαϊκή κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου αριθμεί (στοιχεία Μαρτίου 2013):

► 248 μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων

► 115 μέλη διοικητικό πρσωπικό

► 18.500 προ-πτυχαικούς φοιτητές και φοιτήτριες

► 1.500 μεταπτυχιακούς σπουδαστές

► 1.000 υποψήφιους διδάκτορες

 

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου για το έτος 2012


 

♦ Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για

► το 2012 διαμορφώθηκε στο ύψος των 4.100.000 ευρώ (αναμένονται τα οριστικά στοιχεία) είχε δε προβλεφθεί στο ύψος των 5.252.400 ευρώ όπως φαίνεται στο διάγραμμα

► το 2011 διαμορφώθηκε τελικώς στο ύψος των 4.633.838 ευρώ,

► το 2010 διαμορφώθηκε τελικώς στο ύψος των 6.685.329 ευρώ.

 

♦ Πρόβλεψη κατανομής εσόδων του Πανεπιστημίου για το έτος 2012

 

 

Τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)


 

Η κατανομή των Μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα μέχρι τη συγκρότηση των Σχολών και την ύπαρξη 10 ακαδημαϊκών Τμημάτων (Μάιος 2013) είναι η ακόλουθη:

 

 

Η ποσοστιαία κατανομή των βαθμίδων στο σύνολο των μελών ΔΕΠ (λ.χ. 7 λέκτορες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης) στο σύνολο των 37) του Πανεπιστημίου είναι η ακόλουθη (Μάιος 2013):

 

 

 Οι φοιτητές, η κατανομή τους στα τμήματα και ο φόρτος μαθημάτων


 

♦ Οι φοιτητές εισέρχονται μέχρι το 2012 στο Πανεπιστήμιο ανά Τμήμα.

♦ Στη διάρκεια των σπουδών τους εξετάζονται στον αριθμό μαθημάτων που υποχρεούνται να επιτύχουν ανά εξεταστική περίοδο.

♦ Η κατάσταση των φοιτητών το 2011 ως προς την αναλογία των μαθημάτων που αντιστοιχεία ανά Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των μαθημάτων που κάνουν στη μηχανογραφική υπηρεσία, δείχνει το φόρτο των μαθημάτων κάθε φοιτητή.

► Η κατάσταση του φόρτου των μαθημάτων ανά Τμήμα και φοιτητή έχει ως ακολούθως:

 

 

Οι κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου


 

♦ Το Πανεπιστήμιο διαθέτει αριθμό κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών διοίκησης του, γραφείων καθηγητών, αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης, ερευνητικών κέντρων κλπ.

♦ Το σύνολο της επιφάνεις σε ιδιαόκτητα και μθσωμένα κτίρια φθάνει το 2011 τα 42.000 τετρ. μέτρα, τα οποία περιορίσθηκαν μαζί με τα μισθώματα τους το 2013.

♦ Η κατάσταση των υποδομών αυτών το 2012 εμφανίζεται ως ακολούθως πριν από τις αναγκαίες αλλαγές: