Έρευνα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου 2003-2008

 

 

 


 

 • Το πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες" χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο πλαίσιο της Κατηγορία πράξης 4.2.1.Β "Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ αντίστοιχα προγράμματα άλλων ΑΕΙ.

 • Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό και στοχεύει στην αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη δημιουργία νέων μαθημάτων για τα θέματα του φύλου και την ανάπτυξη δράσεων που εμπλουτίζουν υφιστάμενα μαθήματα σε έξι τμήματα του Πανεπιστημίου.

 • Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι τον Αύγουστο του 2008

 

 


Για το Πρόγραμμα βλ.

www.genderpanteion.gr 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο του προγράμματος

 
 • Η ανάπτυξη σειράς δράσεων οι οποίες εντάσσουν ή αναβαθμίζουν το επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής κατασκευής του φύλου και των θεμάτων της ισότητας των φύλων στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες μέσα από την εμπειρική έρευνα και την κριτική θεώρηση τους.
 • Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των φοιτητριών και φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου για τα θέματα φύλου και ισότητας.
 • Η διεύρυνση του επαγγελματικού φάσματος επιλογών σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα θέματα ισότητας και φύλου.
 • Η ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές στην έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα της ισότητας ως συνέπεια της ανάπτυξης των εφαρμοσμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 
 • Ανάπτυξη των σπουδών φύλου στις κοινωνικές επιστήμες.
 • Ένταξη προπτυχιακών μαθημάτων σε θέματα φύλου και ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών των εμπλεκόμενων τμημάτων.
 • Δημιουργία Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και Ισότητας.
 • Οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα εφαρμοσμένων πολιτικών.
 • Διαλέξεις με αντικείμενο τη συμβολή των προσεγγίσεων του φύλου στην ανάπτυξη των επιστημών γενικά και ιδιαίτερα των κοινωνικών και πολιτικών.
 • Εισηγητική Έκθεση για την εισαγωγή δύο (2) άρθρων στον (υπό συζήτηση) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικών με την 'Ιση Μεταχείριση, την Απαγόρευση των Διακρίσεων και της Ηθικής και Σεξουαλικής Παρενόχλησης, καθώς και τη σύσταση Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης.
 • Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων.
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία: 
Λ. Συγγρού 134,
1ος όροφος
 
Τηλέφωνο:
210-9210177 - 8 
 
 
Fax:
210-9210178
 
 
e-mail: gender@panteion.gr
 
 
Iστοσελίδα:
www.genderpanteion.gr
 
 
Ωρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή:
10:00- 15:00
 
 
Υπεύθ. εργαστηρίου:
Μαρία Κοράκη
Παρασκευή Τουρή