Έρευνα

Ινστιτούτο Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

 

 


 

►  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ι.ΔΙ.Σ.)

 


Επικοινωνία:

Χιλλ 3-5, 105 58 Πλάκα
Τηλ. 210 3312325-7
Fax. 210 3313575
Email: idis@idis.gr
 

 

Ίδρυση

Το Ι.ΔΙ.Σ. είναι ένα «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.)» που συνδέεται οργανικά με το Τμήμα Δ.Ε.Π.Σ. του Παντείου Πανεπιστημίου, διατηρώντας διοικητική και οικονομική αυτονομία.
Σήμερα, κατέχει μια σημαντική θέση στον ελληνικό χώρο επιστημονικής/ερευνητικής δράσης με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Σκοπός

 
Οι σκοποί του Ι.ΔΙ.Σ., σύμφωνα με το Π.Δ. της ίδρυσής του, είναι:
 
Η έρευνα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και των συναφών με αυτήν θεσμών, των διεθνών, πολιτικών, οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και της αμυντικής πολιτικής της, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Η κατάρτιση επιμορφωτικών προγραμμάτων και η συμβολή στην αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Η δημιουργία βήματος για δημόσιες συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, πολιτικών, διπλωματών και ειδικών, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων που αφορούν τα κρίσιμα εθνικά και διεθνή θέματα.

 

 Διοικητική διάρθρωση

Η διοίκηση του Ι.ΔΙ.Σ. ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Δ.Ε.Σ. και σύμπραξη της Συγκλήτου. Ασκείται από τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Διευθυντής. Η παρούσα σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθυντής:

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου.
 
 

 

 
Μέλη

Ευάγγελος Ραυτόπουλος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου.

Γρηγόρης Τσάλτας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου.

Δημήτρης Καιρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου.

 

 
Διοικητικό Προσωπικό

Πόπη Λαϊνά, Βοηθός Διευθυντή.

Μαρία Ντέκα, Συντονίστρια Εκδηλώσεων.

Εκδηλώσεις

 

Το Ι.ΔΙ.Σ. αναπτύσσει μια πολύπλευρη δράση προωθώντας ένα δημόσιο εποικοδομητικό διάλογο σε θέματα διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Προς τούτο, διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διαλέξεις.


 

 Βιβλιοθήκη

Το Ινστιτούτο διαθέτει Κέντρο Τεκμηρίωσης και σύγχρονο πληροφορικό κέντρο πολλαπλών χρηστών και αναγκών. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της βιβλιοθήκης που, εκτός από περιοδικά και βιβλία, περιέχει βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM.

Tέλος, μέσω του Διαδικτύου, το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και σε καταλόγους βιβλιοθηκών, αρχεία, και βάσεις δεδομένων.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τη «Βασική βιβλιοθήκη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» προσφορά της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού μέσω της Επιτροπής για την εφαρμογή και διάδοση του Ανθρωπιστικού Δικαίου.


 Εγκαταστάσεις 

 

Από το 1994, το Ι.ΔΙ.Σ. στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο νεοκλασικό κτίριο, στην οδό Χίλλ 3-5, στην Πλάκα. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν αίθουσες συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, κ.α. Εκδόσεις

 Το Ι.ΔΙ.Σ. έχει να επιδείξει μια δυναμική εκδοτική παρουσία που αποτελείται από:

Την έκδοση Επετηρίδας (1996, 1997, 2000, 2001-2002).
Τη σειρά Working Paper Series (Τετράδια Εργασίας), τα οποία εκδίδονται από το 1998.
Το αγγλικό διμηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο Cosmos (1995-2000).
Την αγγλική σειρά Occasional Research Papers (1991-1999).
Τη σειρά μελετών μονογραφικού χαρακτήρα που εντάσσονται στην ελληνική και αγγλική βιβλιοθήκη.