Σπουδές

Οι Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο

 

 

 

Διδασκαλία και έρευνα


 

► Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το κατεξοχήν μονοθεματικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες της χώρας μας.

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο αυτό των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αναπτύσσονται σε τέσσερις Σχολές και εννέα Τμήματα που υποδέχονται κάθε χρόνο 2.000 περίπου φοιτητές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

► Η έρευνα και διδασκαλία γίνονται σε όλο το εύρος των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών με στόχο να απαντηθεί το ερώτημα τι είδους Πανεπιστήμιο θέλουμε και για ποιά κοινωνία, ερώτημα που γεννήθηκε μαζί με τη δημιουργία της Σχολής από τους Ιδρυτές της.

      
Οι σπουδαστές που κατευθύνονται στις Κοινωνικές ΕπιστημέςΤο Πανεπιστήμιο μετά από τετραετή κύκλο σπουδών παρέχει πτυχία με ειδικεύσεις - κατευθύνσεις

στην Κοινωνιολογία,
στην Ψυχολογία,
στην Ανθρωπολογία,
στην Κοινωνική Πολιτική,
στην
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

και φυσικά

στις Διεθνείς Σπουδές,
στα Μέσα Επικοινωνίας και τον Πολιτισμό

παραδοσιακά δε

στην Πολιτική Επιστήμη και την Ιστορία  
στη Δημόσια Διοίκηση


Οι απόφοιτοι
Η πνευματική ζωή στο χώρο του Πανεπιστημίου χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα με το άνοιγμα των χώρων του σε όλο το εύρος των ρευμάτων σκέψης.

► Η διεπιστημονικότητα, το διεθνές άνοιγμα του Πανεπιστημίου, η υποστήριξη της έρευνας και η διεθνής κινητικότητα αποτελούν τα χαρακτηριστικά των σπουδών στο Πανεπιστήμιο.

► Το μεγάλο εύρος της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου είναι το κύριο χαρακτηριστικό του: δημόσια διοίκηση και ειδικώς στην ανώτερη ιεραρχία, ακαδημαϊκή διδασκαλία, εφημερίδες, επιχειρήσεις,

► Σε όλες τις θέσεις στο εθνικό κράτος και στη διεθνή κοινότητα η διάκριση και η πνευματική πρωτοτυπία των αποφοίτων αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή και αναγκαία τόσο στην αρχική σταδιοδρομία των νέων όσο και στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας.   

►Η φοιτητική ζωή συνδυάζεται με τις ευκαιρίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο σε πολλές  δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, πρόσβασης στο διαδίκτυο, βιβλιοθήκη, εκθέσεις, θερινές διακοπές.