Σπουδές

Ξένες Γλώσσες

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

 

► Η επαρκής γνώση μιας Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου.

 

► Οι γλώσσες αυτές είναι

♦ τα αγγλικά,

♦ τα γαλλικά,

♦ τα γερμανικά και

♦ τα ιταλικά.

 

Οι φοι­τητές κατά την αρχική εγγραφή τους δηλώνουν την υπο­χρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνα­τότητα να την αλλάξουν μόνο μία φορά.

 

► Όσοι από τους φοιτητές έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα μιας από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, μπορούν να ζητήσουν ισοτι­μία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεω­τικής γλώσσας.

 

► Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προαιρετική, και δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.

 

 

 

         

 


 Γραφείο Τμήματος Ξένων Γλωσσών: γραφείο 310, Β' όροφος, πτέρυγα Στασινόπουλου

♦ Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 920 1590

210 920 1610


         
 

 

► Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει εισαχθεί η διδασκαλία της ρώσικης γλώσσας.