Σπουδές

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 

  Πρώτη ματιά

Ημερολόγιο
Πηροφορίες  
 

 

 

Κοσμήτορας

Θεόδ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

 


04/10/2013, Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Τμήμα Ψυχολογίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4076/12 άρθρο 3 παρ.5  και του Ν.4009/11 άρθρο 9 παρ.8,  και άρθρο 49 παρ. 1(β) να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους για την Κοσμητεία της Σχολής  μέχρι την  Παρασκευή  11-10-2013, για το  ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Σύμφωνα με το Ν.4009/11 άρθρο 49 παρ. 1(β)  “Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντιστοίχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι  υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά”. 
Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα  ανανέωσης

01/09/2013, Έναρξη θητείας Κοσμητόρων

27/07/2013, Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων

28/05/2013, Δημοσίευση ΦΕΚ για τη σύσταση της Σχολής


Γραμματεία:  
          Επικοινωνία  
 

Περί της Σχολής