Διάρθρωση και Λειτουργίες

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

  

 


Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

Διευθύντρια: Κωνσταντίνα Κακάλη


 

Υπάλληλοι:

Ουρανία Αλεξάκη

Ειρήνη Δαφέρμου

Λάμπρος Καμπάς

Κατερίνα Καντιώτου

Ευαγγελία Καταβολάδα

Ελένη Κρητικού

Δήμητρα Λέγγα

Γεώργιος Πετρόπουλος

Δήμητρα Σαρρή

Κυριακή Σπυροπούλου

Θωμαΐς Στασινοπούλου

Δήμητρα Συρίγου

Δήμητρα Φατούρου

 

 Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί, ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία, η Βιβλιοθήκη, η οποία διέπε­ται ως προς τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες και το προσω­πικό από τις διατάξεις του αρθ.7, παρ.7 του Ν.1268/82, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Βιβλιοθήκη από διοικητική άποψη, αντιστοιχεί με διεύθυνση.