Διάρθρωση και Λειτουργίες

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - ΚΕΦοι

 

 


Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - ΚΕΦοι (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών)

Τμηματάρχης: Ζήκος Τσανάκας


 

Υπάλληλοι: Δημητρούλα Κοτελίδα

                  Κωνσταντίνος Ματσιούλας

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:


Όλα τα θέματα που αναφέρονται στη στέγαση, σίτιση, δανειοδότηση και περίθαλψη των φοιτητών και σε ότι αφορά τη διακίνηση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.