Διάρθρωση και Λειτουργίες

Διοικητική Οργάνωση μετά το 2013

  

 

 

♦  Η διοικητική αναδιάρθρωση του Παντείου Πανεπιστημίου εκδηλώνεται σε συνθήκες πολύ μεγάλου προβληματισμού για την δύναμη, την αξία και την αποτελεσματικότητα των  μεταρρυθμίσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτκά Ιδρύματα της χώρας μας και γενικότερα στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

 

♦  Στην κατεύθυνση αυτή η δημοσίευση του Π.Δ. 76 της 28ης Μαΐου 2013 αποτυπώνει την μετάβαση του Πανεπιστημίου από την ακαδημαϊκή οργάνωση των τμημάτων στη διοικητική συγκρότηση Σχολών στις οποίες εντάσσονται τα ακαδημαϊκά τμήματα.

 

♦  Η κατάργηση τμήματος, η συγχώνευση τμημάτων, η απορρόφηση τμημάτων από άλλα Πανεπιστήμια και η ανασύνταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού σηματοδοτούν το περιεχόμενο της νέας πλέον διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου μας.