Φοιτητές

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

 

 

 

Αρμοδιότητα ΚΕΦοι 


 

 

 

► Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φοι) ασχολείται με τα θέματα που αναφέρονται σε βασικές ανάγκες της φοιτητικής ζώης (σίτιση, στέγαση, κλπ) και στην έκδοση σειράς πιστοποιητικών.

 

► Βασικές ανάγκες:

 

 

 

Σίτιση

Περίθαλψη

 

 

 

Διακίνηση και έλεγχος δικαιολογητικών

 

Έλεγχος - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

 

Στέγαση

 

 

► Έκδοση πιστοποιητικών:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


 

ΠΡΟ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΏΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Βεβαίωση εγγραφής

 

 

Βεβαίωση σπουδών
Πιστοποιητικό  στρατολογίας ( σε απλό έντυπο)
Πιστοποιητικό  στρατολογίας ( σε προτυπωμένο  χαρτί)
Βεβαίωση κατάταξης  πτυχιούχων  σε ορκωμοσία
Βεβαίωση  εφορίας
Φοιτητική κατάσταση  τύπου Α
Φοιτητική κατάσταση  τύπου Β (απλή) και  (επίσημη)
Πιστοποιητικό Στεγαστικού επιδόματος  
     

 

 

 
 

 

 
  Ωρες και Ημέρες Λειτουργίας
 
 

 

 Το  Κ.Ε.ΦΟΙ  λειτουργεί  καθημερινά  από  08:30 έως  14:30

 

 
  Επικοινωνία

Τηλ.  210 920 1642, 210 920 1141, 210 920 1641

fax: 210 920 1142

e-mail: kefitmer@panteion.gr

 

 
 

Στελέχωση υπηρεσίας 


 

 

Ζ. Τσανάκας 

 

Προϊστάμενος

 

Τηλ.: 210-9201642

fax:   210-9201142

email: tzikos@panteion.gr 
  Τ. Κοτελίδα Υπάλληλος Τηλ.: 210-9201141  
  Μ. Κακλαμάνου Υπάλληλος  Τηλ.: 210-9201641  
   Κ. Ματσιούλας   Υπάλληλος  Τηλ. 210-9201141