Φοιτητές

Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών

 
 

 

Διδικασία Εγγραφής  

Η Εγγραφή των 2.000 περίπου φοιτητών και φοιτητριών ρυθμίζεται από αναγκαίες διαδικασίες και έντυπα.

Η προσέλευση στον ειδικό χώρο υποδοχής και εγγραφής κάθε νέας και νέου φοιτητή και φοιτήτριας γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο έχει επιτύχει.  

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή με την άμεση παραλαβή κωδικών εγγραφής και την οριστική παραλαβή της βεβαίωσης εντός μιας εβδομάδας.

Πρόσθετες υποχρεώσεις νέου φοιτητή και φοιτήτριας     
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών για την παρακολούθηση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας ή απαλλαγής από αυτή μετά από προϋποθέσεις (Πτέρυγα Στασινόπουλου - γραφείο 310 - 2ος όροφος).
 
Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο νεόκτιστου κτιρίου) μπορούν να ενημερωθούν για τη στέγαση στη Φοιτητική Εστία και για την ιατρική περίθαλψη, τη σίτιση, τα δάνεια, κ.τ.λ.
 
Γ. Εγγραφή στην Βιβλιοθήκη
Για τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου απαιτείται εγγραφή του φοιτητή σε αυτήν. Για την εγγραφή θα χρειστούν μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και η βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή.
 
Δ. Δήλωση Μαθημάτων
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου περιόδου Φεβρουαρίου 2014 και την παραλαβή των συγγραμμάτων, είναι απαραίτητη η δήλωση των μαθημάτων μετά την εγγραφή τους στο Τμήμα επιτυχίας τους.  
     

Αναλυτικότερα τα έγγραφα βλ. Έντυπα Εγγραφής.