Φοιτητές

Βιβλιοθήκη

 

 

► ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

► ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

► ΘΕΣΗ

► ΣΥΛΛΟΓΕΣ

► OPAC

► ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

► ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ

► ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣ

► ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

► ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 


 

 

  Γενικές πληροφορίες      
     

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί, ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία, η Βιβλιοθήκη, η οποία διέπε­ται ως προς τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες και το προσω­πικό από τις διατάξεις του αρθ.7, παρ.7 του Ν.1268/82, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Βιβλιοθήκη από διοικητική άποψη, αντιστοιχεί με διεύθυνση. 

Η Βιβλιοθήκη – Υπηρεσία Πληροφόρησης αποσκοπεί στην κάλυψη, υποστήριξη και προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και των αυξανόμενων απαιτήσεων πληροφόρησης των μελών του.  Είναι μια σύγχρονη υπηρεσία προσανατολισμένη στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών πληροφόρησης.

 
  Κάρτα βιβλιοθήκης      
     

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτής πρόσβασης και χρήση της μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, μόνο όσοι έχουν σχέση με το Πάντειο μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης αποκτώντας Κάρτα Βιβλιοθήκης. Για την έκδοσή της ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μια φωτογραφία, το βιβλιάριο σπουδών και συμπληρώνει μια «Αίτηση Εγγραφής Μέλους». 

 
   Θέση      
      Από το Μάρτιο του 1998 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού, νεοκλασικού κτιρίου του πανεπιστημίου και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα.  
  Συλλογές       
     

 Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομία, δίκαιο, διοίκηση και οργάνωση, ιστορία, λογοτεχνία. Αποτελείται από υλικό διαφόρων ειδών και σε ποικίλες μορφές: 

· 70.000 τόμους βιβλίων που είναι καταλογογραφημένοι και αναζητήσιμοι μέσω του OPAC. 
· 763 τίτλους περιοδικών από τα οποία 547 είναι ενεργές συνδρομές. 
· περισσότερα από 13.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του HEAL Link. 
· Online βάσεις δεδομένων (PsycInfo, ECONLIT, DSI Campus Solution, Web of Science, NBER Campus Solution, RefWorks, ΦΕΚ, κ.ά.). 
· 500 τίτλους πανεπιστημιακών σημειώσεων.
· 900 διδακτορικές διατριβές.
· 3.000 σπάνια βιβλία
· Και ακόμα: cds κλασικής μουσικής, CD-ROM εκπαιδευτικού και βιβλιογραφικού υλικού, χάρτες, VHS και DVDs με κλασικές κινηματογραφικές ταινίες. 
 
   OPAC      
       Η αναζήτησης του υλικού γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC).  
  Υπηρεσίες      
     

Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες ένα σύνολο υπηρεσιών που στοχεύουν στην αναζήτηση, τη  χρήση, την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό και πηγές:


Αναζήτηση στον Κατάλογο
Ο Κατάλογος περιέχει το υλικό (βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, διατριβές, κ.ά.) της Βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση γίνεται με διαφόρους τρόπους (με επώνυμο συγγραφέα, τίτλο, θέμα ή συνδυασμό αυτών).

Δανεισμός και κρατήσεις
Τα μέλη τη μπορούν να δανειστούν υλικό εφόσον έχουν Κάρτα Βιβλιοθήκης. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στο βιβλίο και φυσικά στην κατάσταση που παραλαμβάνεται. Υπάρχει η δυνατότητα κρατήσεων για υλικό που είναι ήδη δανεισμένο.

Διαδανεισμός
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να ζητήσει υλικό (βιβλία, άρθρα περιοδικών) από άλλες υπηρεσίες εφόσον δεν υπάρχουν στην τοπική συλλογή. 

Πληροφοριακό Τμήμα
Οι υπολογιστές του Πληροφοριακού τμήματος είναι διαθέσιμοι στα μέλη για αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL Link, στα οποία έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη, αλλά και στο Διαδίκτυο και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδημος».

Σεμινάρια
Κάθε χρόνο η Βιβλιοθήκη οργανώνει σεμινάρια εισαγωγής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς φοιτητές και για τμήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  φοιτητών. 
 
Υπηρεσίες προς άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση
Οι φοιτητές με προβλήματα όρασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ειδικό λογισμικό υπολογιστών για ανάγνωση σε μεγέθυνση ή εκτύπωση υλικού (π.χ. πανεπιστημιακών σημειώσεων) σε γραφή Braille.

Φωτοτυπίες
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο φωτοτυπικά μηχανήματα για φωτοτύπηση αποκλειστικά υλικού της τοπικής συλλογής.  
 
   Ιστοχώρος      
     

 Η Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει μια πύλη πρόσβασης για τις υπηρεσίες και το υλικό της που είναι η ιστοσελίδα της

http://library.panteion.gr 

Σε αυτή μπορείτε να βρείτε: 

♦ Πληροφορίες για το ωράριο, το προσωπικό, τους χώρους, τις συλλογές, νέα και ανακοινώσεις, κ.ά. 
♦ Πληροφορίες για τις υπηρεσίες: Δανεισμό, διαδανεισμός, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ασύρματο δίκτυο, βιβλιογραφικό δελτίο, υπηρεσίες προς ΑμΕΑ, κ.ά.
♦ Δυνατότητες επικοινωνίας : μέσω φορμών επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
♦ Δυνατότητα αναζήτησης στις πηγές:
♦ Κατάλογος της βιβλιοθήκης (OPAC),
Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (ECONLIT, NBER, DSI, PsycInfo, International Political Science Abstracts, Westlaw, Dissertation Abstracts,  Scopus, κ.ά.),
Ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά (HEAL Link, JSTOR),
Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών (ΖΕΦΥΡΟΣ),
Χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, κ.ά.
 
 
  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ      
     

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του να καταθέσει ψηφιακό υλικό με σκοπό τη διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Αυτό γίνεται μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΠΑΝΔΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ΔΗΜΟΣιεύσεις). Το υλικό αυτό περιλαμβάνει, για την ώρα, τις πανεπιστημιακές σημειώσεις, τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές. Δίνεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του υλικού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους δημιουργούς να διαδώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην τοπική, εθνική ή διεθνή κοινότητα. Το περιεχόμενο του ΠΑΝΔΗΜΟΥ είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας στη διεύθυνση

http://library.panteion.gr/pandemos 

 
  Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη      
      Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη  - Υπηρεσία Πληροφόρησης.
Λεωφ. Συγγρού 136,  176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9201001, Fax: 210 9248774
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: libp@panteion.gr ,
URL: http://library.panteion.gr 

 
   Ώρες λειτουργίας      
       Καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών 08-20.00. Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα το ωράριο της Βιβλιοθήκης είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-14.00.