Φοιτητές

Στέγαση

 

 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ακίνητο όπου στεγάζεται η Φοιτητική Εστία. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας λόγω ανακαίνισης. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση φιλοξενούνται σε εστίες άλλων Πανεπιστημίων ή τους χορηγείται με προϋποθέσεις το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (βλέπε Στεγαστικό Επίδομα).

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 – 2017 εδώ
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   εδώ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι διαμένουν στις φοιτητικής εστίες ΦΕΑ (Πατησίων 279-281) και ΦΕΕΜΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9 Ζωγράφου) ότι δίνεται παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν διαμονής στις εστίες έως την Παρασκευή 23Σεπτεμβρίου 2016 (23/09/2016).