Φοιτητές

Υγειονομική περίθαλψη

 

 

Προνόμιο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 53 Ν. 4009/2011). Παρέχεται στους φοιτητές το δικαίωμα επίσκεψης και νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία και παροχή φαρμάκων χωρίς συμμετοχή.

Ο φοιτητής μετά την εγγραφή του στο Τμήμα καταθέτει, εάν επιθυμεί ως φορέα ασφάλισης το Πανεπιστήμιο, τα δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας.

Επίσης στο χώρο του Πανεπιστημίου λειτουργεί ιατρείο όπου παρέχονται οι πρώτες βοήθειες σε όποιο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τις χρειασθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα της Υγειονομικής Περίθαλψης.

Δικαιολογητικά:

* Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)

* Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.

* Βεβαίωση φοίτησης

* Δύο (2) φωτογραφίες