Φοιτητές

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

 

 

Σύμφωνα με τους Ν. 3220/2004, 3255/2004 και 3296/2004 όπως και την απόφαση 1104059/7953/2004 και το έγγραφο 2/40130/0026/26-6-2014 του υπουργείου οικονομικών παρέχεται στους φοιτητές υπό προϋποθέσεις φοιτητικό στεγαστικό επίδομα χιλίων (1000) ευρώ.

 

ΑΙΤΗΣΗ εδώ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ εδώ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  εδώ