Τμήμα Ψυχολογίας Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
060002 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι Α Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060006 Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι Α Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060043 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι Α Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060119 Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία Ι Α Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060004 Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία Ι Α Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060012 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ Β Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060015 Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ Β Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060094 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ Β Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060013 Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ Β Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060031 Βιολογική Ψυχολογία Β Μάθημα
060296 Ψυχολογία της Συνεργασίας Γ Μάθημα Σακαλάκη Μαρία
060053 Κοινωνική Επιρροή Ι Γ Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060005 Περιγραφική Στατιστική Γ Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060123 Ψυχομετρία Ι Γ Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060257 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι Γ Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060196 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Δ Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060060 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Δ Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060122 Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου Δ Μάθημα
060052 Επαγωγική Στατιστική Δ Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060130 Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία Δ Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060105 Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Ε Μάθημα
060294 Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία Ε Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060286 Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα Ε Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060051 Εγκληματολογική Ψυχολογία: Κλινικές Εφαρμογές Ι Ε Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060148 Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία Ε Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060272 Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας ΣΤ Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060079 Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής ΣΤ Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060287 Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας ΣΤ Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060152 Κοινωνική Νόηση ΣΤ Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060137 Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία Ζ Μάθημα
060143 Πτυχιακή Εργασία Ζ Μάθημα
060142 Πτυχιακή Εργασία Η Μάθημα
060269 Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία Η Μάθημα
060233 Σύγχρονα Θέματα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ε-Ζ Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060136 Ανάπτυξη Μαθηματικών Εννοιών Ε-Ζ Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060273 Δομή και Λειτουργίες του Γνωστικού Συστήματος: Η περίπτωση της επίλυσης των προβλημάτων Ε-Ζ Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060295 Μεταγνωστικές Διεργασίες ΣΤ-Η Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060073 Γνωστική Ανάπτυξη ΣΤ-Η Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060297 Σεμινάριο: Κοινωνιο - γνωστικές διαδικασίες απανθρωποποίησης ΣΤ-Η Σεμινάριο Σακαλάκη Μαρία
060181 Ψυχογλωσσολογία Ε-Ζ Μάθημα
060023 Νευροψυχολογία ΣΤ-Η Μάθημα
060203 Οικονομική Ψυχολογία ΣΤ-Η Μάθημα Σακαλάκη Μαρία
060033 Πολυδιάστατη Στατιστική Ε-Ζ Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060140 Κοινωνική Ψυχιατρική Ι Ε-Ζ Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060290 Εμπειρικά Τεκμηριωμένη Ψυχοθεραπεία Ε-Ζ Μάθημα Ποταμιάνος Γρηγόρης
060239 Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία Ε-Ζ Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060289 Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχολογία: Ουσίες εξάρτησης Ι Ε-Ζ Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060135 Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ Ε-Ζ Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060285 Κλινική Ψυχολογία μέσα από τη Λογοτεχνία & την Τέχνη Ι Ε-Ζ Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060165 Κοινωνική Ψυχιατρική ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060237 Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας στην Πράξη ΣΤ-Η Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060238 Εργαστήρια στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΣΤ-Η Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060258 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060291 Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχολογία: Ουσίες Εξάρτησης ΙΙ ΣΤ-Η Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060127 Ψυχομετρία ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060292 Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία ΣΤ-Η Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060293 Κλινική Ψυχολογία μέσα από τη Λογοτεχνία και την Τέχνη ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060215 Εγκληματολογική Ψυχολογία: Κλινικές Εφαρμογές ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060210 Ερμηνευτικές Διαδικασίες Συμπεριφορών και Ενισχύσεων Ε-Ζ Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060204 Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας Ι Ε-Ζ Σεμινάριο Προδρομίτης Γεράσιμος
060171 Στερεότυπα Ε-Ζ Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060225 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι Ε-Ζ Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060168 Ιδεολογία και Κοινωνική Ψυχολογία ΣΤ-Η Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060221 Ψυχολογία των Πολύ-πολιτισμικών Κοινωνιών και της Μετανάστευσης ΣΤ-Η Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060189 Κοινωνική Ταυτότητα και Διομαδικές Σχέσεις ΣΤ-Η Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060093 Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ ΣΤ-Η Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060242 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060241 Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα και Κοινωνικές Προσομοιώσεις ΣΤ-Η Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060298 Η έννοια της Σύγκρουσης στην Κοινωνική Ψυχολογία ΣΤ-Η Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060205 Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας ΙΙ ΣΤ-Η Σεμινάριο Προδρομίτης Γεράσιμος
060282 Κοινωνική Μνήμη Ε-Ζ Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060216 Κοινωνιολογία της Υγείας Ε-Ζ Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060229 Κοινωνιολογία του Σώματος Ε-Ζ Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060263 Κοινωνικές Επιστήμες, Διαδίκτυο και Κυβερνοχώρος Ε-Ζ Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060302 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στον Κυβερνοχώρο Ε-Ζ Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060169 Κοινωνιολογία της Εργασίας Ε-Ζ Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060121 Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος Ε-Ζ Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060206 Κοινωνία της Πληροφορίας και Οπτικοακουστική Εκπαίδευση ΣΤ-Η Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060300 ΚυβερνοΠολιτική και Δυνητικές Κοινότητες ΣΤ-Η Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060301 Η Κουλτούρα του Διαδικτύου: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις & Εφαρμογές ΣΤ-Η Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060303 Κοινωνική Ψυχολογία της Γνώσης ΣΤ-Η Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060304 Δεοντολογία και Βιοηθική στις Επιστήμες του Ανθρώπου ΣΤ Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
060305 Σεμινάριο: Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΣΤ-Η Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060307 Psychology: Current Issues Ε-Ζ Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060308 Psychologie: Sujets Contemporains ΣΤ-Η Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060309 Γνωστική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές ΣΤ-Η Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060310 Ενδυνάμωση και Συνηγορία στον χώρο της Ψυχικής Υγείας: Θεωρία, Μεθοδολογία και Καλές Πρακτικές ΣΤ-Η Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060311 Διαστάσεις Πολιτικής Ψυχολογίας σε καιρούς Κρίσης ΣΤ-Η Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη

Συνημμένα