Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
120302 Εισαγωγή στο Δίκαιο Α Μάθημα Κανελλοπούλου Μαρία-Νέδα
120303 Πολιτικοί Θεσμοί Α Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120306 Μικροοικονομική Α Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120343 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς Α Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120344 Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών Α Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120308 Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Ι Β Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120309 Διεθνείς Σχέσεις Ι Β Μάθημα Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
120310 Τυπολογία των Πολιτικών Συστημάτων Β Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120312 Μακροοικονομική Β Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120335 Ιστορία, Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β Μάθημα Στεφάνου Κωνσταντίνος
120345 Διπλωματική Ιστορία Β Μάθημα Συρίγος Ευάγγελος
120313 Διεθνές Δίκαιο Ι Γ Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120317 Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ Γ Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120438 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα Γ Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120444 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ε Μάθημα Κοππά Μαρία - Ελένη
120445 Μεθοδολογία Συγκριτικής Πολιτικής Γ Μάθημα Κοππά Μαρία - Ελένη
120473 Στοιχεία Η/Υ Γ Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120476 Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές Α Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120280 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δ Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120319 Διεθνές Δίκαιο ΙΙ Δ Μάθημα Συρίγος Ευάγγελος
120321 Θεωρία Εξωτερικής Πολιτικής Δ Μάθημα Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
120324 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Δ Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120448 Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική Δ Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120451 Πολιτικά Συστήματα Ευρώπης και Αμερικής Δ Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120454 Ελληνική Διπλωματική Ιστορία Δ Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120478 Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες ΣΤ Μάθημα Μαστρογιάννης Αναστάσιος
120474 Στοιχεία Η/Υ ΙΙ Δ Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120084 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Ε Μάθημα Στεφάνου Κωνσταντίνος
120211 Στρατηγικές Σπουδές Ε Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120315 Θεωρία και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών Ε Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120432 Διεθνής Χρηματοοικονομική Ε Μάθημα Μαστρογιάννης Αναστάσιος
120112 Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο Ε Μάθημα Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα
120479 Θεωρία & Τεχνική των Διαπραγματεύσεων για την Επίτευξη Διεθνών Συμφωνιών Ε Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120475 Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ Ε Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120286 Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση ΣΤ Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120327 Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική ΣΤ Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120435 Πολιτικές Όψεις Διεθνών Θεσμών ΣΤ Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120109 Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης ΣΤ Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120481 Στοιχεία Η/Υ ΙV ΣΤ Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120115 Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας) Ζ Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120254 Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος Ζ Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120461 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές Ζ Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120332 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Ζ Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120426 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Βαλκανική Ασφάλεια / Balkan Security and European Integration Ζ Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120341 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων Ζ Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120316 Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ Ζ Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120460 Οικονομική Πολιτική Ζ Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120443 Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές / Gender in International Relations Ζ Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120287 Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου) Η Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120485 Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΤ Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120132 Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Μεσόγειος Η Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120125 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ: ΟΝΕ - Ενιαίος Χρηματοπιστωτικός Χώρος Η Μάθημα Μενγκ-Παπαντώνη Μαρία
120462 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση Η Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
120428 Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (Jean Monnet) Η Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120331 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (από τη Λωζάνη εώς σήμερα) Η Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120418 Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα στη Μέση Ανατολή Η Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120469 Διεθνείς Σχέσεις στην Ανατολική Ασία / International Relations in East Asia Η Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120465 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία Η Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120466 Οι Οικονομίες των Βαλκανίων Η Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120262 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Η Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120431 Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων Η Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120484 Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γ Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120491 Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός Γ Μάθημα Κανελλοπούλου Μαρία-Νέδα
120487 Διεθνής Δικαιοσύνη Ζ Μάθημα Τσόλκα Όλγα
120488 Ανθρώπινη Ασφάλεια: Δίκαιο & Πολιτική Ζ Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120483 Πολιτική Θεωρία Διεθνούς Οργάνωσης Ζ Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
120486 Κίνα: Κράτος, Κοινωνία και Βιώσιμη Διακυβέρνηση ΣΤ Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120489 Δίκαιο του Αέρα & του Διαστήματος Η Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120492 Διεθνής Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις Η Μάθημα Τσόλκα Όλγα
120493 Δημόσια Οικονομική Η Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120494 Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική Ζ Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120495 Επικοινωνία και Γλώσσα Δ Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
120496 Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί Δ Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120497 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ Ζ Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120499 Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη Γ Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
120500 Ζητήματα Ελληνικής Οικονομίας Ζ Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120313 International Law Seminar (Erasmus) Γ Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος

Συνημμένα