Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
110001 Πολιτική Επιστήμη Ι Α Μάθημα Αναγνώστου Διαμάντω
110005 Κοινωνική Θεωρία - Εισαγωγή Α Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110021 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αιώνας) Α Μάθημα Λούβη Ευαγγελία
110403 Οικονομία και Κοινωνία Β Μάθημα Ιορδάνογλου Χρυσάφης
110222 Ιστορική Δημογραφία Ι: Βασικές Έννοιες Α Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110308 Δημοκρατία και Αντιπροσώπευση: Θεωρία και Πράξη Ε-Ζ Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110344 Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο Α Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110360 Εφαρμογή Στατιστικών Αναλύσεων στην Κοινωνική Έρευνα με τη Χρήση Υπολογιστών Ι: Αρχές και Μέθοδοι Α Μάθημα Κόλλιας Ανδρέας
110029 Κοινωνική Θεωρία - Σύγχρονα Ρεύματα Γ Μάθημα Ανανιάδης Γρηγόριος
110300 Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι Ι: Ευρωπαϊκή και Ελληνική και Ιστοριογραφία Γ Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
110312 Ελληνική Ιστορία του 20ου Αιώνα: Η Δεκαετία 1940 - 1950 Ε-Ζ Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110343 Εισαγωγή στην Εκλογική Κοινωνιολογία Α Μάθημα Γεωργιάδου Βασιλική
110355 Ελληνική Συνταγματική Ιστορία Ι (1821-1940) Ε-Ζ Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110421 Πολιτική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Μέσης Ανατολής Ε-Ζ Μάθημα Παπαγεωργίου Στέφανος
110436 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ι: Οι Πολιτικές Εξελίξεις 1950-2009 Α Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
110219 Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού Ε-Ζ Μάθημα Αγγελίδης Εμμανουήλ
110307 Οθωμανική Ιστορία Ε-Ζ Μάθημα Παπαγεωργίου Στέφανος
110428 Μειονότητες στην Ευρώπη ΣΤ-Η Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110444 Τέχνη, Ελευθερία, Λογοκρισία ΣΤ-Η Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110451 Φιλοσοφία των Επιστημών Ι: η Αγγλοαμερικανική παράδοση Ε-Ζ Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110453 Παροικιακός Ελληνισμός Ε-Ζ Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110458 Κοινωνική Ιστορία των Σπορ (19ος - 20ος αιώνας) Ε-Ζ Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110462 Πολιτικοί Θεσμοί στη Λατινική Αμερική Ε-Ζ Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110168 Ιστορία Ελληνικού Κράτους (19ος-20ος αιώνας) Β Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110008 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ Β Μάθημα Σεφεριάδης Σεραφείμ
110415 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Θεωρία του Κράτους και του Δικαίου Α Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110012 Κοινωνική Θεωρία - Μαρξ και Βέμπερ Β Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110376 Ιδεολογία και Τύπος (19ος - 20ος αιώνας) Β Μάθημα Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα
110223 Ιστορική Δημογραφία ΙΙ: Μεθοδολογία και Εφαρμογές Β Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110345 Συνταγματικό Δίκαιο: Οργάνωση του Κράτους Β Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110429 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Δ Μάθημα Σεφεριάδης Σεραφείμ
110430 Εισαγωγή στη Διεθνή Κοινωνία Δ Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110322 Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι ΙΙ: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστοριογραφία Β Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
110356 Ελληνική Συνταγματική Ιστορία ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110018 Θεωρίες της πολιτικής: Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ Β Μάθημα Αγγελίδης Εμμανουήλ
110382 Φασισμός, Ναζισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ζητήματα Ιστοριογραφίας ΣΤ-Η Μάθημα Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα
110426 Αλβανική Ιστορία και Πολιτισμός ΣΤ-Η Μάθημα
110454 Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς ΣΤ-Η Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110418 Ευρωπαϊκή Άκρα Δεξιά: Θεωρία - Μεθοδολογία - Συγκριτική Ανάλυση ΣΤ-Η Μάθημα Γεωργιάδου Βασιλική
110248 Συνταγματικά Δικαιώματα ΣΤ-Η Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110417 Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση Ε-Ζ Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110386 Η Ελληνο-τουρκική Διένεξη ΣΤ-Η Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110396 Το Κυπριακό Πρόβλημα ΣΤ-Η Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110448 Πολιτική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης ΣΤ-Η Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
110446 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεωρίες, Θεσμοί, Πολιτικές (έδρα Jean Monnet) ΣΤ-Η Μάθημα Πασσάς Ανάργυρος
110398 Οι Κομματικές Οικογένειες στην Ευρώπη ΣΤ-Η Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110457 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική ΙΙ: Η Πολιτική Κοινωνιολογία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας Β Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
110268 Αρχαιότητα και Νεωτερικότητα: Θεώρηση και Πολιτική του Παρελθόντος Ε-Ζ Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110309 Ανάλυση - Επίλυση Συγκρούσεων Ε-Ζ Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110357 Διεθνείς Σχέσεις: Θεωρία και Κριτική Ε-Ζ Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110369 Πολιτική Φιλοσοφία Ε-Ζ Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110427 Θεωρίες και Ιδεολογίες του Έθνους Ε-Ζ Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110369 Philosophie Politique Ε-Ζ Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110464 Πολιτικός Ανταγωνισμός και Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα Β Μάθημα Κουντούρη Φανή
110452 Φιλοσοφία των Επιστημών ΙΙ: οι Εναλλακτικές Προσεγγίσεις ΣΤ-Η Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110467 Δημόσια Προβλήματα - Κρατικές Πολιτικές ΣΤ-Η Μάθημα Κουντούρη Φανή
110472 Historiography in Crisis? Debates, Polemics and Conversations ΣΤ-Η Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
110477 Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία Ι Α Μάθημα Λυμπεράτος Ανδρέας
110478 Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία ΙΙ (1878-1923) Β Μάθημα Λυμπεράτος Ανδρέας
110473 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (20ος αιώνας) Α Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110019 Θεωρία του Κομματικού Φαινομένου Ε-Ζ Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110465 Πολιτική Επικοινωνία Α Μάθημα Κουντούρη Φανή
110474 International Ethics and War: a history Ε-Ζ Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110475 Ελλάδα και Ψυχρός Πόλεμος ΣΤ-Η Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110476 Μεταπολεμική Ιστορία των Βαλκανίων Ε-Ζ Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110455 Δημόσια Πολιτική Α Μάθημα Λαδή Στυλιανή
110461 Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Πολιτική Α Μάθημα Λαδή Στυλιανή
110268 Modernity and Antiquity: the Politics of the Past Ε-Ζ Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110481 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου Ε-Ζ Μάθημα
110482 Σύγχρονο Συνδικαλιστικό Κίνημα: Ιδεολογία, Πολιτικές, Οργάνωση, Θεσμοί Ε-Ζ Μάθημα
110480 Ιστορία των Ευρωπαϊκών Μεταναστεύσεων (19ος-20ός αιώνας) Ε-Ζ Σεμινάριο
110487 Συστήματα Αρχειακών Πληροφοριών Ε-Ζ Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110488 Θεωρίες της Πολιτικής - Καρλ Μαρξ Ε-Ζ Σεμινάριο Αγγελίδης Εμμανουήλ
110489 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στην πολιτική Επιστήμη Ε-Ζ Σεμινάριο Κουντούρη Φανή
110490 Πόλεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου (15ος - 19ος) Ε-Ζ Σεμινάριο Λυμπεράτος Ανδρέας
110495 Κλασσικά Κείμενα Κοινωνικής Θεωρίας Ε-Ζ Σεμινάριο Θεοτοκάς Νίκος
110483 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στην Ευρώπη (19ος - 20ός αιώνας) ΣΤ-Η Μάθημα
110484 Εκλογές Δεύτερης Τάξης: Ευρωεκλογές ΣΤ-Η Σεμινάριο Γεωργιάδου Βασιλική
110485 Φιλοσοφία της Ιστορίας ΣΤ-Η Σεμινάριο Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110486 Κοινοβουλευτικοί Θεσμοί και Πολιτικά Κόμματα ΣΤ-Η Σεμινάριο Φουντεδάκη Πηνελόπη
110491 Ειδικά Θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας: Ανάγνωση Ιστορικού Λόγου ΣΤ-Η Σεμινάριο Παπαγεωργίου Στέφανος
110492 Θεωρία και Συγκυρία ΣΤ-Η Σεμινάριο Πεσμαζόγλου Στέφανος
110493 Εφαρμογή Στατιστικών Αναλύσεων στην Κοινωνική Έρευνα με τη Χρήση Υπολογιστών ΙΙ ΣΤ-Η Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110494 Ψηφιακή Επεξεργασία Πηγών: Εφαρμογές Ανάλυσης Περιεχομένου Επικοινωνίας ΣΤ-Η Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110496 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Ιστορίας ΣΤ-Η Σεμινάριο Θεοτοκάς Νίκος

Συνημμένα