Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
070001 Οικονομικά Μαθηματικά Ι Α Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070004 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο Α Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070005 Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο Α Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070010 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Α Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070203 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Α Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070007 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης) Β Μάθημα Κουρνούτος Παναγιώτης
070023 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Β Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070035 Μικροοικονομική Ι Β Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070121 Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) Β Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
070147 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι) Β Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070193 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη Β Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070014 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων) Γ Μάθημα Κουρνούτος Παναγιώτης
070017 Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Γ Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070022 Οικονομική Πολιτική Γ Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070177 Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) Γ Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070199 Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ) Γ Μάθημα Μουστάκας Μελέτιος
070204 Ιστορία Οικονομικών Θεωρίων Γ Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070095 Ειδικά Θέματα Λογιστικής Γ Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070116 Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών Δ Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070134 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Γ Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070160 Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης Γ Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070200 Κοινοβουλευτικό Δίκαιο Γ Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070020 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων) Δ Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070027 Δημόσια Οικονομική Ι Δ Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070051 Μακροοικονομική Ι Δ Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070123 Στατιστική Ι Δ Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070157 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) Δ Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070016 Οικονομικός Προγραμματισμός Δ Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070026 Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικοί Θεσμοί Δ Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070094 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Δ Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070135 Εφαρμογές Πληροφορική - Ανάλυση Δεδομένων Δ Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070148 Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο) Δ Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
070178 Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Δ Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070097 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Ε Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070098 Διεθνής Οικονομική Ι Ε Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070101 Μακροοικονομική ΙΙ Ε Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070149 Λογιστική Τυποποίηση Ε Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070117 Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων Ε Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070125 Στατιστική ΙΙ Ε Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070194 Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070058 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) Ε Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070059 Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό) Ε Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070179 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος) Ε Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070062 Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων Ε Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070064 Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) Ε Μάθημα Θεοδωροπούλου-Δένδια Βιργινία
070124 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο Ε Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070208 Πηγές του Ρωμαϊκού και Βυζαντινού Δικαίου Ε Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070037 Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής ΣΤ Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070103 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο ΣΤ Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070159 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΣΤ Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070198 Λογιστική Τυποποίηση ΙΙ - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΣΤ Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070161 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΤ Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070187 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία ΣΤ Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070207 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ ΣΤ Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070065 Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) ΣΤ Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070066 Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις - Αστική Ευθύνη του Κράτους - Δημόσια Κτήση) ΣΤ Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070137 Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου ΣΤ Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070184 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΣΤ Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070071 Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών) ΣΤ Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070188 Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο) ΣΤ Μάθημα Θεοδωροπούλου-Δένδια Βιργινία
070041 Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης Ζ Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070106 Χρηματοοικονομική Ι Ζ Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070107 Ελεγκτική Ζ Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070162 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ζ Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070163 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εταιρειών) Ζ Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070173 Δημόσια Οικονομική ΙΙ Ζ Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070045 Διοικητική Λογιστική Ζ Μάθημα Φίλος Ιωάννης
070046 Οικονομική των Ενοποιήσεων Ζ Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070047 Τραπεζική Λογιστική Ζ Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070109 Οικονομετρία Ι Ζ Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070212 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή Ζ Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070216 Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας Ζ Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070074 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι) Ζ Μάθημα Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
070075 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες) Ζ Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070185 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ζ Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070186 Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης Ζ Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070213 Τεχνολογία και Δίκαιο Η Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070063 Ιστορία των Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου Ζ Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070114 Τραπεζικό Δίκαιο Ζ Μάθημα Μπώλος Άγγελος
070192 Διοικητική Μεταρρύθμιση Ζ Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070196 Διοίκηση στην Εκπαίδευση Ζ Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070049 Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης Η Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070050 Ανάλυση Εισροών-Εκροών Η Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070087 Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Η Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070120 Χρηματοοικονομική ΙΙ Η Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070191 Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων Η Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070055 Συνεταιριστική Οικονομική Η Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070092 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Η Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070111 Επιχειρησιακή Έρευνα Η Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070205 Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών Η Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070215 Οικονομετρία ΙΙ Η Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070142 Πρακτική Άσκηση Η Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070217 Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου Η Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070083 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ) Η Μάθημα Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
070113 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) Η Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070170 Οργάνωση & Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών Η Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070202 Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Ελληνικό Σύνταγμα Η Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070206 Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζ Μάθημα Αναγνώστου Διαμάντω
070172 Βιοηθική και Σύνταγμα Η Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070190 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Η Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070218 Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) Η Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
070219 Διοικητική Επιστήμη Ι Α Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
070078 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί) Η Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070221 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων Γ Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070220 Διοικητική Επιστήμη ΙΙ Ε Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
070222 Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου Ε Μάθημα Παπαδάκη Πολυξένη
070223 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση ΣΤ Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070224 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας Η Μάθημα Αποστόλου Απόστολος

Συνημμένα