Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
080001 Εισαγωγή στη Περιφερειακή Επιστήμη Α Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080003 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι Α Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080004 Στατιστική Ι Α Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080005 Μαθηματικά Ι Α Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080006 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Α Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080011 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική Β Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080012 Στατιστική ΙΙ Β Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080109 Μαθηματικά ΙΙ Β Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080110 Οικονομική και Αστική Γεωγραφία Β Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080111 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ Β Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080008 Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
080009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι Γ Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080010 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Ι Γ Μάθημα Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
080013 Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης Γ Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080014 Χωροταξία - Χωρικός Σχεδιασμός Γ Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080020 Οικονομική Αστικών Κέντρων Δ Μάθημα Ροβολής Αντώνιος
080021 Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους Δ Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080032 Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης Δ Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080112 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ Δ Μάθημα Σιουρούνης Γρηγόριος
080075 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Δ Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080019 Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική Ζ Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080018 Οικονομετρία Ι Ε Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080029 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης Ε Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080034 Οικονομική της Εργασίας Ε Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080114 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Ε Μάθημα Ντεγιαννάκης Σταύρος
080030 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών Ζ Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080024 Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφερειών Ε Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080026 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ε Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080036 Οικονομικό Δίκαιο Ε Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
080069 Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Μάθημα Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα
080076 Σχολές Οικονομικής Σκέψεις Ζ Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080079 Γενική Λογιστική Ε Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080083 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ε Μάθημα Καραγιάννης Στέφανος
080101 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση Ε Μάθημα Μιμής Άγγελος
080115 Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική Ε Μάθημα Χριστοφάκης Εμμανουήλ
080017 Οικονομική Ανάπτυξη ΣΤ Μάθημα Στοφόρος Χρυσόστομος
080031 Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι ΣΤ Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080040 Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση ΣΤ Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080041 Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος ΣΤ Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080042 Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ Ζ Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080043 Διεθνής Οικονομική Η Μάθημα Σιουρούνης Γρηγόριος
080038 Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ΣΤ Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080092 Λειτουργία Εμπορικών Εταιρειών ΣΤ Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
080093 Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας ΣΤ Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080100 Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι και Εργαλεία ΣΤ Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080107 Οικονομική Θεωρία από τη Σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία και Πολιτικές ΣΤ Μάθημα Λυμπεράκη Αντιγόνη
080116 Μικροοικονομική Ανάλυση ΣΤ Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080051 Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Ζ Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080052 Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Ζ Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080053 Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική Ζ Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080060 Κεφαλαιαγορά - Χρηματαγορά Ζ Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080061 Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Η Μάθημα Πλασκοβίτης Ηλίας
080073 Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας Ζ Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080084 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές Ζ Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080096 Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών Ζ Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080117 Η Ταυτότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ζ Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
080118 Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας Ζ Μάθημα Ροβολής Αντώνιος
080119 Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ζ Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080063 Περιφερειακός Προγραμματισμός Η Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080064 Ελληνική Οικονομία Η Μάθημα Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
080065 Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική Η Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080067 Πολιτική Γης και Κατοικίας Η Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080071 Τουριστική Ανάπτυξη Η Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080074 Πληροφορική και Οικονομία Η Μάθημα Αρακελιάν Βεανούς
080081 Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική Η Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080098 Σχεδιασμός και Διοίκηση Έργου Η Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080106 Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης Η Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080122 Αξιολόγηση Ιδιωτικών και Δημοσίων Επενδύσεων Η Μάθημα Δεληθέου Βασιλική
080123 Οικονομετρία ΙΙ Η Μάθημα Αρακελιάν Βεανούς
080124 Παγκοσμιοποίηση Η Μάθημα Δεληθέου Βασιλική
080062 Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ε Μάθημα Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα
080022 Οικονομική Μεγέθυνση Ζ Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080082 Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης Ζ Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080128 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
080129 Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις ΣΤ Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
080131 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά ΙΙ ΣΤ-Η Μάθημα
080133 Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά ΣΤ-Η Μάθημα
080130 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι Ε-Ζ Μάθημα
080132 Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά Ε-Ζ Μάθημα

Συνημμένα