Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
510005 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Α Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510006 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπης Α Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510071 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Α Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
510112 Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Μεταβολής Α Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510136 Πολιτική Θεωρία και Κράτος Ι Α Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510008 Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική Γ Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510014 Εισαγωγή στη Θεωρία και τις Μεθόδους των Κοινωνικών Ερευνών Γ Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510027 Εισαγωγή στη Δημογραφία Γ Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510089 Κλασικές Κοινωνικές Θεωρίες Γ Μάθημα Λελεδάκης Κανάκης
510099 Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός Γ Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510116 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία Γ Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510007 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ε Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510013 Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Ε Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510020 Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική Ε Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510069 Πληθυσμιακές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση Ε Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510072 Η Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε Μάθημα Πασσάς Ανάργυρος
510123 Γεωγραφία της Υπαίθρου Ε Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510131 Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακά Δικαιώματα Ε Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510145 Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι: Βιομηχανική Παραγωγή και Οργάνωση Ε Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510148 Θεωρίες της Παγκοσμιοποίησης ΣΤ Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510093 Κοινωνιολογία της Εργασίας ΙΙ: Μεταβιομηχανικό Πρότυπο και Εργασία Ζ Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510095 Συνδικάτα και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα Ζ Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510140 Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική Ζ Μάθημα Πρόκου Ελένη
510141 Δια Βίου Εκπαίδευση Ζ Μάθημα Πρόκου Ελένη
510401 Πληροφορική: SPSS I Ζ Σεμινάριο Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
510423 Κοινωνική Διοίκηση και Εφαρμογές Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα Ζ Σεμινάριο Δημουλάς Κωνσταντίνος
510004 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Κοινωνία Β Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510016 Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής Ι Β Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510034 Εισαγωγή στα Δημόσια Οικονομικά Β Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510053 Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική Β Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510117 Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους Β Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510147 Πολιτική Θεωρία και Κράτος ΙΙ Β Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510017 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής και του Κράτους Πρόνοιας Δ Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510022 Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική Θεωρία και Πρακτική Δ Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510024 Μέθοδοι Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής Δ Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
510030 Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα Δ Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510043 Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής Δ Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510119 Σύγχρονες Κοινωνικές Θεωρίες Δ Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510149 Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική ΣΤ Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510039 Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής ΙΙ ΣΤ Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510044 Μορφές και Μετασχηματισμοί της Κοινωνικής και Οικονομικής Οργάνωσης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου ΣΤ Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510055 Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική ΣΤ Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
510074 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΣΤ Μάθημα Πρόκου Ελένη
510075 Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΣΤ Μάθημα Πρόκου Ελένη
510121 Εθνική Ταυτότητα και Κοινωνικός Δεσμός ΣΤ Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510114 Δημογραφία της Σύγχρονης Ελλάδας ΣΤ Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510146 Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών ΣΤ Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510096 Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Εργασιακών Σχέσεων Η Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510097 Θεσμοί Εργατικής Συμμετοχής και Κοινωνικός Διάλογος Η Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510124 Αστική Γεωγραφία Η Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510125 Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη Η Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510144 Κοινωνία της Υπαίθρου και Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής Η Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510153 Θεμελιώσεις της Κοινωνικής Πολιτικής: Θεωρίες Δικαιοσύνης, Ισότητας και Δικαιωμάτων Η Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510408 Πληροφoρική: SPSS II Η Σεμινάριο Συμεωνάκη Μαρία
510409 Συγκριτική Δημογραφική και Πληθυσμιακή Πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος) Η Σεμινάριο Μπάγκαβος Χρήστος
510410 Άτομο και Κοινωνία Ε Σεμινάριο Λελεδάκης Κανάκης
510499 Πτυχιακή Εργασία Η Μάθημα
510160 Βασικές Έννοιες Συνταγματικού Δικαίου Ε Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510161 Τα όργανα του Κράτους Ε Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510157 Συνταγματική Ιστορία Ι Ε Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
510158 Συνταγματική Ιστορία ΙΙ ΣΤ Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
510159 Κοινωνιολογία του Δικαίου ΣΤ Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
510162 Βασικές Έννοιες Διοικητικού Δικαίου ΣΤ Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510163 Η Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ΣΤ Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510424 Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα Η Σεμινάριο Καλτσώνης Δημήτριος

Συνημμένα