Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
410114 Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων και της Μαζικής Επικοινωνίας Α Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410255 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα Α Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410058 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης Α Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410228 Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία Α Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410270 Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές Α Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410082 Η/Υ - Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Τεχνολογίες, Υπηρεσίες, Εφαρμογές Β Μάθημα Ντούνας Δημήτριος
410154 Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Β Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410231 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Β Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
410220 Σπουδές Οπτικού Πολιτισμού Β Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410028 Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας Γ Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
410005 Πολιτική Κοινωνιολογία Γ Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410227 Αρχές Marketing: Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισμός Γ Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410167 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Α Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
410165 Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας Γ Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410195 Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση Γ Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410219 Επικοινωνία και Γλώσσα Ι Δ Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410216 Εισαγωγή στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις Δ Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410190 Ιστορία της Τέχνης Ι Δ Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410914 Αγγλικά του Πολιτισμου Δ Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410230 Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί Δ Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
410233 Εργαστήριο Πολιτισμού Ι: Μουσεία - Πολιτιστική Κληρονομιά Ε Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410234 Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙ: Κινηματογράφος Ε Μάθημα Παραδείση Μαρία
410192 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Ε Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410127 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών Ε Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410086 Οικονομία των ΜΜΕ ΣΤ Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
410061 Μουσική και Επικοινωνία Ι Β Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410913 Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας Γ Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410214 Κανόνες Δημογραφικής Δεοντολογίας Ε Μάθημα Κική Ιωάννα
410185 Πολιτική Επικοινωνία ΣΤ Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410204 Κοινωνικά Ζητήματα και Επιχειρηματική Υπευθυνότητα Ε Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410235 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στο Ρεπορτάζ και τις Τεχνικές Αφήγησης Ι Ε Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410236 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ειδικά Ρεπορτάζ - Αθλητικό, Λογοτεχνικό Ρεπορτάζ Ε Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410168 Επικοινωνία και Γλώσσα Ι Ε Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410261 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι: Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Ε Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410262 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Apps, Games, Coding Ε Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410237 Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙΙ: Social Media και Πολιτιστική Επικοινωνία ΣΤ Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410238 Εργαστήριο Πολιτισμού IV: Μουσική και Φωνητική Έκφραση ΣΤ Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410092 Ιστορία του Θεάτρου ΣΤ Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410196 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ι ΣΤ Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410202 Οργάνωση και Διοίκηση Β Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410130 Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα Ζ Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410079 Σύγχρονες Θεωρίες των Μέσων Δ Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410201 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ ΣΤ Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410239 Εργαστήριο Δημογραφίας ΙΙΙ: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημογραφία ΣΤ Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410240 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας IV: Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία και Ειδησεογραφικές Εκπομπές ΣΤ Μάθημα Ρήγου Μαρίνα
410263 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ: Στρατηγική Επικοινωνίας - Social Media - Startup Επιχειρηματικότητα ΣΤ Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410264 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV: Έρευνα Αγοράς - Στρατηγική Χρήσης Διαφημιστικών Μέσων ΣΤ Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410254 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΣΤ Μάθημα Κέφης Βασίλειος
410241 Εργαστήριο Πολιτισμού V: Ψηφιακός Πολιτισμός Ζ Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410242 Εργαστήριο Πολιτισμού VI: Θέατρο - Σύγχρονη Παραστασιολογία Ζ Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410091 Ιστορία του Κινηματογράφου Ι Γ Μάθημα Παραδείση Μαρία
410148 Αφηγηματικός Λόγος: Θεωρίες και Εφαρμογές Ζ Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410232 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ Ζ Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
410206 Θεωρίες της Επικοινωνίας Ζ Μάθημα Καββαθάς Διονύσιος
410115 Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου Ζ Μάθημα Κική Ιωάννα
410253 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις Ζ Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410252 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ζ Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410273 Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας Ζ Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410243 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας V: Ψηφιακή Δημιουργικότητα - Apps, Games, Coding Ζ Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410244 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VI: Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφική Αφήγηση στην Τηλεόραση Ζ Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410265 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων V: Δημόσιες Σχέσεις - Η Τέχνη της Αφήγησης (Story telling) Ζ Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410266 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VI: Διαχείριση κρίσεων - Προσομοίωση στο Φυσικό Κόσμο και τα Social Media Ζ Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410245 Εργαστήριο Πολιτισμού VIΙ: Εικαστικά Η Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410246 Εργαστήριο Πολιτισμού VIIΙ: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθέσεων Η Μάθημα Γκαζή Ανδρομάχη
410107 Ιστορία του Κινηματογράφου II Δ Μάθημα Παραδείση Μαρία
410209 Ψηφιακή Κληρονομιά Η Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410210 Εικόνα και Πολιτισμός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισμός του 20ου αιώνα Η Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410271 Εφαρμοσμένη Επικοινωνιακή Έρευνα Η Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410157 Ανάλυση Μηνύματος Η Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410087 Δίκαιο των Μέσων ΙΙ: Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης Η Μάθημα Κική Ιωάννα
410274 Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου Η Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410247 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VII: Η Μεγάλη Φόρμα Η Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410248 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VIII: Πολυμεσική Δημοσιογραφία Η Μάθημα Ρήγου Μαρίνα
410267 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VII: Η Δύναμη της Αφήγησης - Υλοποίηση Η Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410268 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIII: Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη Η Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410099 H/Υ: Εισαγωγή στην Πληροφορική Α Μάθημα Ντούνας Δημήτριος
410282 Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο Ε Μάθημα Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα
410943 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Γαλλικά Α Μάθημα
410944 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Γερμανικά Α Μάθημα
410945 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Ιταλικά Α Μάθημα
410283 Πολιτισμός των Μέσων και Δημοκρατία ΣΤ Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
410276 Μουσικοί Μύθοι και Τελετουργίες Ζ Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410285 Κράτος και Σύνταγμα Δ Μάθημα Κική Ιωάννα

Συνημμένα