Τμήμα Κοινωνιολογίας Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
030613 Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) Γ Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030684 Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) Δ Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030618 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Δ Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030774 Εμπειρική Εγκληματολογία Ι Γ Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030779 Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ Δ Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030656 Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου ΣΤ Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030611 Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Δισδιάστατης και Πολυδιάστατης Ανάλυσης Β Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030728 Στατιστική ΙΙΙ : Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ Γ Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030677 Συγκριτικές και ιστορικές μέθοδοι στην Κοινωνιολογία Α Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030017 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Β Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030148 Πόλη και Νεωτερικότητα Δ Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030055 Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων Ζ Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030189 Οικονομική Κοινωνιολογία Ε Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030192 Δημοσιονομική Κοινωνιολογία ΣΤ Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030193 Κοινωνιολογία του Χρήματος ΣΤ Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030187 Κοινωνία και Διαφθορά Δ Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030191 Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία ΣΤ Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030201 Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες Ζ Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030635 Διδακτική της Κοινωνιολογίας - Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών Ζ Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030188 Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων Ε Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030754 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ ΣΤ Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030785 Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς Ζ Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030763 Ισλάμ, Κοινωνία και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030071 Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια ΣΤ Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030086 Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις Ε Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030168 Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στην Ανατολική Ευρώπη ΣΤ Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030177 Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδας Ζ Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030162 Αναπαραστάσεις και Συμβολισμοί της Καθημερινής Ζωής (Μέσα Επικοινωνίας) ΣΤ Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030165 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου Ζ Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΣΤ Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030161 Τοπική Κοινωνία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες Ε Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030157 Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση Ε Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030723 Κριτική Εγκληματολογία Ε Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030181 Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ: Πολιτικοοικονομική Προσέγγιση Η Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030072 Οργανωμένο Έγκλημα ΣΤ Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030794 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής Α Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030052 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι Ε Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030019 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης Ι Ε Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030023 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ ΣΤ Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030773 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ: Θεωρίες του Ελέγχου και της Διακινδύνευσης Δ Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030778 Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Γ Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030619 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική Προσέγγιση Γ Μάθημα Λυδάκη Άννα
030044 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας: Η Κοινωνική Συγκρότηση ΣΤ Μάθημα Λυδάκη Άννα
030049 Θεωρία Κοινωνικής Στρωμμάτωσης Β Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030674 Αντεγκληματική Πολιτική Ζ Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030636 Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας Γ Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030718 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών Ι Β Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030719 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών ΙΙ Γ Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030185 Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων ως τον 15ο αιώνα Η Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030174 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης ΙΙ Η Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030692 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης Ι Ε Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030748 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική ΣΤ Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030119 Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας ΣΤ Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030755 Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς Ε Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030622 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Δ Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030014 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι Α Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030783 Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ΣΤ Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030750 Κοινωνική Πολιτική Γ Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030632 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα Ι Δ Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030634 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα ΙΙ Ε Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030117 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία Ε Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030015 Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ Β Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030129 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα Ζ Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030797 Ο Σύγχρονος Καπιταλισμός: Συγκριτική και Ιστορική Προσέγγιση Ε Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030630 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης Ζ Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030670 Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Η Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030615 Εγκληματολογική Θεωρία Ι Γ Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030142 Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές Η Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030657 Ποινολογία - Σωφρονιστική ΣΤ Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030176 Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων Ε Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030690 Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Γ Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030749 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα Ε Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030171 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού Η Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030786 Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης και Ρεμπέτικο Τραγούδι Η Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030205 Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης Η Σεμινάριο Ξανθόπουλος Χρήστος
030204 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι Ζ Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030155 Κοινωνία και Κοινοτισμός ΣΤ Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030198 Θυματολογία Ζ Σεμινάριο Αρτινοπούλου Βασιλική
030708 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι Ε Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030209 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ Η Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030013 Εισαγωγή στην Επιστημολογία Γ Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030212 Βιολογία, Τάξη και Έγκλημα Ζ Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030208 Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία Η Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030765 Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών Ζ Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030643 Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη Γ Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030207 Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα Διακυβέρνησης Ε Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030210 Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών Ζ Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030211 Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η Κοινωνική Θεωρία στην Εποχή της Πληροφορίας Ζ Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030159 Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ε Σεμινάριο
030160 Γαλλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ε Σεμινάριο
030131 Μετα-νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία Ε Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030793 Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια Ζ Σεμινάριο Καραμπελιάς Γεράσιμος
030087 Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος Ζ Σεμινάριο Κοταρίδης Νίκος
030166 Γερμανική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ζ Σεμινάριο
030167 Ιταλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ζ Σεμινάριο
030744 Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής Γ Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030206 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Δ Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030100 Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Δ Μάθημα Λυδάκη Άννα
030134 Τεχνολογικός Μετασχηματιμσός και Οικονομική Ανάπτυξη ΣΤ Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030163 Αγγλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ ΣΤ Σεμινάριο
030164 Γαλλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ ΣΤ Σεμινάριο
030213 Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Η Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030172 Γερμανική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ Η Σεμινάριο
030173 Ιταλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ Η Σεμινάριο
030215 Κοινωνία και χώρος Γ Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030219 Φύλο και Σεξουαλικότητες Ζ Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030214 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ Δ Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030218 Προβιομηχανικές Κοινωνίες ΙΙ ΣΤ Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030221 Οικονομίες του Αρχαίου Κόσμου Η Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030223 Τραγουδώντας στη φυλακή: Αρχαϊκές παραδοσιακές και σύγχρονες εικόνες της φυλακής Η Σεμινάριο Κοταρίδης Νίκος
030604 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι Α Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030605 Στατιστική Ι : Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης Α Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030224 Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος Ι Ζ Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030225 Ποινική Προστασία του Καταναλωτή Ζ Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030822 Διεθνείς Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου Ζ Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030226 Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ Η Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030227 Εγκλήματα που συνδέονται με προσβολές του Πολιτεύματος και Εγκλήματα κατά της Πολιτειακής Εξουσίας Η Σεμινάριο Παπανεοφύτου Αγάπιος
030228 Εγκλήματα Διαφθοράς Η Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030041 Εγκληματολογικές και Ποινικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Η Σεμινάριο Νικολόπουλος Γιώργος
030825 Οικονομική Εγκληματικότητα Ι: Ποινικές Προσεγγίσεις Ζ Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030826 Εγκλήματα στο Τραπεζικό Σύστημα με έμφαση στο Ξέπλυμα Χρήματος Ζ Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030118 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ ΣΤ Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030824 Επανορθωτική Δικαιοσύνη ΣΤ Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030828 Διαμεσολάβηση: Έννοιες, πρακτικές, εφαρμογές και εκπαίδευση Η Σεμινάριο Αρτινοπούλου Βασιλική
030614 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Η Ποσοτική Προσέγγιση Δ Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
060053 Κοινωνική Επιρροή Ι Γ Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060060 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Δ Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
070092 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Η Μάθημα Κέφης Βασίλειος
030158 Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας - Επικοινωνία στη Σύγχρονη Καθημερινή Ζωή Ε Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English (Posrgraduate) Β Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Courses in English (Posrgraduate) Α Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Courses in English ΣΤ-Η Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030823 Ενδοοικογενειακή Βία Ε Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
Κοινωνική Ανθρωπολογία Δ Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
Άτυπο 15-νθημερο Σεμινάριο Υποψ. Διδακτόρων 2016-17: Διαθεματικότητες ΣΤ-Η Σεμινάριο Πρόντζας Ευάγγελος
Παρουσίαση Διδακτορικών Διατριβών και Μελετών ΣΤ-Η Σεμινάριο Πρόντζας Ευάγγελος

Συνημμένα