Ξένια Χρυσοχόου

Πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας

Εκδόσεις Πεδίο, 416 σελίδες, ISBN: 960-9552-53-6, Αθήνα 2011

Το βιβλίο εξετάζει τις κοινωνιοψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στη μετανάστευση και στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Διερευνά πώς οι μετανάστες και τα μέλη μειονοτήτων διαχειρίζονται την επιπολιτισμοποίηση, ποιες είναι οι αντιδράσεις των πλειονοτικών ομάδων και ποιες οι συνέπειες της μετανάστευσης για τις διομαδικές σχέσεις, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Περιγράφει πώς πολιτισμικά κυρίαρ­χες και μη ομάδες διαπραγματεύονται τη συνύπαρξή τους στο πλαίσιο του εθνικού κράτους από κοινωνιοψυχολογική σκοπιά, μέσα από τις θεωρίες και έρευνες για την ταυτότητα, τις διομαδικές σχέσεις, την κοινωνική επιρροή και τις κοινωνικές ανα­πα­ρα­στάσεις. Τέλος, αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη σε σχέση με το εθνικό κράτος, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις εμπειρίες της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς) και της Αυστραλίας.

 

Κουράκης Ν., Ζαραφωνίτου Χρ., Τσουραμάνης Χρ., Χαϊνάς Ευ. (Επιστημονική Επιμέλεια)
Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου
Έκδοση: Αντ.Ν.Σάκκουλα, Σειρά Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Νο 22, 629 σελ., ISBN: 978-960-15-2444-3
Αθήνα-Κομοτηνή 2011
 
Ο τόμος περιλαμβάνει με τη μορφή άρθρων τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο «Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα» που πραγματοποιήθηκε στις 28 & 29 Μαΐου 2009 στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών του εν λόγω Τ.Ε.Ι., σε συνεργασία με τον Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και το Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου.
Στα περιεχόμενα του τόμου αυτού περιλαμβάνονται συμβολές καταξιωμένων, καθώς και νέων, Ελλήνων εγκληματολόγων . Οι δύο εισαγωγικές ομιλίες έγιναν από τους Ομότιμους Καθηγητές Στ.Αλεξιάδη (Α.Π.Θ.) και Κ.Δ.Σπινέλλη (Ε.Κ.Π.Α.), ενώ οι λοιπές εισηγήσεις κατανέμονται σε επτά κεφάλαια, αντίστοιχα των συνεδριών της εκδήλωσης, και συγκεκριμένα τα εξής:
· Εγκληματολογική έρευνα: αντικείμενο, δυσχέρειες και προοπτικές
· Ερευνητικά παραδείγματα από την πολιτισμική εγκληματολογία
· Μέθοδοι διδασκαλίας εγκληματολογικών μαθημάτων
· Εφαρμογές εγκληματολογικής έρευνας
· Καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας εγκληματολογικών μαθημάτων-σεμιναρίων
· Ζητήματα διδασκαλίας και έρευνας της Εγκληματολογίας υπό το πρίσμα επιστημολογικών αναζητήσεων
· Δεοντολογία διδασκαλίας εγκληματολογικών μαθημάτων και εγκληματολογικής έρευνας
 

Ιώαννης Βαβούρας, Παναγιώτης Τσίρης (επιμ.)

Διακυβέρνηση και Διαφθορά

Συμμετέχουν:  Δημήτρης Αργυριάδης, Δημήτριος Γ. Ράικος, Λέανδρος Ρακιντζής, Ελένη Καββαδία, Ιωάννης Σ. Βαβούρας, Γιώργος Α. Μανωλάς, Μαρία-Ελένη Συρμαλή, Μιχάλης Χλέτσος

Εκδόσεις Παπαζήση, 228 σελίδες, ISBN 978-960-02-2648-5, Αθήνα 2011

Σε επίπεδο χώρας, η διακυβέρνηση αναφέρεται γενικά στον τρόπο (κανόνες, διαδικασίες και συμπεριφορές) με τον οποίο ασκείται η εξουσία στη διαχείριση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων της. Οι σχέσεις μεταξύ διακυβέρνησης και διαφθοράς είναι στενότατες, αφού η κακή διακυβέρνηση παρέχει μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη της διαφθοράς, ενώ η εκτεταμένη διαφθορά δεν συμβιβάζεται με την καλή διακυβέρνηση. Μια χώρα που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαφθοράς δεν μπορεί παρά ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται και από κακή διακυβέρνηση και αντίστροφα. Η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης συνιστά δηλαδή αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η ποιότητα και τα κίνητρα της ανώτερης ηγεσίας της διακυβέρνησης καθορίζουν και τη λειτουργία της, αφού όπως επισημαίνει ο Υ. Dror, καμία δομή δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μέτρια ηγεσία της διακυβέρνησης ούτε να αμβλύνει τη βλάβη που προκαλείται από τη διεφθαρμένη ηγεσία.

 

Γρηγόρης Ι. Τσάλτας (επιμ.)
Η γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές. Μια γεωγραφική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας
Συμμετέχουν: Γρηγόρης Ι. Τσάλτας, Σταύρος Μαυρογένης, Τηλέμαχος Μπούρτζης, Γεράσιμος Ροδοθέατος
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 311 σελίδες, ISBN 978-960-08-0585-7, Αθήνα 2011

Η προσέγγιση της έρευνας αυτής δεν αφορά απλά και μόνον στη γεωφυσική παρουσίαση του πλανήτη Γη, ούτε όμως και στη στείρα γεωπολιτική καταγραφή της κρατικής υπόστασης, με όλες τις παρεπόμενες της εθνικής κυριαρχίας επιρροές της στον θαλάσσιο και όχι μόνο χώρο. Ως στόχος τέθηκε από την αρχή η προσπάθεια σύζευξης της γεωγραφικής πραγματικότητας, τόσο με την εξέλιξη της σύγχρονης, οργανωμένης διεθνούς κοινότητας, όσο και με την αναθεωρημένη διάσταση του αναπτυξιακού φαινομένου, όπως αυτό προήλθε μέσα από τη σχετικά πρόσφατη πολυδιάστατη θεώρησή του, κυρίως μετά τη δεκαετία 1980.

 

Αλέξανδρος Α. Χρύσης

Πανεπιστήμιο - επιχείρηση και κοινωνία της από-γνωσης. Μαρξιστικά προλεγόμενα: Μια κριτική της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκδόσεις Γκοβόστης, 91 σελίδες, ISBN 978-960-446-153-0, Αθήνα 2011


Ποια παιδεία για ποια κοινωνία; Αναμφίβολα, η κρίση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει τις ιδιομορφίες της, όπως ακριβώς και η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, σε σχέση με εκείνη άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση της παιδείας και η επίταξη των εκπαιδευτικών θεσμών στην υπηρεσία της δομικής αναδιάρθρωσης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος θέτει αντιμέτωπους όλους τους λαούς της Ευρώπης με το αμείλικτο ερώτημα: ποια παιδεία για ποια κοινωνία; Το στρατηγικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής του κεφαλαίου, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, δεν είναι η παιδεία, η κριτική σκέψη, η αισθητική καλλιέργεια, αλλά η επαγγελματική κατάρτιση ενός απασχολήσιμου εργατικού δυναμικού, που θα ανταποκρίνεται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά στις δομικές ανάγκες του εγχώριου και διεθνούς καπιταλισμού. Οι καλοδιαλεγμένες φράσεις -"κοινωνία της γνώσης", "δια βίου μάθηση", "ευέλικτες εργασιακές σχέσεις"- δεν πείθουν. Η "κοινωνία της γνώσης" ισοδυναμεί με κοινωνία της απόγνωσης και η λεγόμενη ευελιξία των εργασιακών σχέσεων παραπέμπει στον άνθρωπο-λάστιχο, στον άνθρωπο χωρίς εστία και χωρίς ρίζα, στον άνθρωπο που αδυνατεί να σχεδιάσει τη ζωή του, στον άνθρωπο χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική.

 

Ευάγγελος Πρόντζας

Τα δημόσια έσοδα του ελληνικού κράτους 1833-1939

Ερευνητική ομάδα: Ευάγ. Πρόντζα, Παν. Κιμουρτζής, Νικ. Μέλιος

Εκδότης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 261 σελίδες + CD (Data Base, Επεξεργασίες, Ελλ./Αγγ.), ISBN: 978-960-9475-05-1, Αθήνα 2011

Η μελέτη συνσιτά προϊόν του ερευνητικού προγράμματος «Πηγές οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές, 1830-1939». Συγκεντρώνει και αναλύει συστηματικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των Απολογισμών και Γενικών Λογαριασμών που καταγράφουν τα δημόσια έσοδα του Ελληνικού κράτους από τη δημιουργία του μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάλυση συνοδεύεται από οργανωμένες και διακριτές βάσεις δεδομένων για κάθε έτος ως προς τα προϋπολογισμένα δημόσια έσοδα, τα εισπραχθέντα και τα καθυστερούμενα σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, τη διεθνή ισοτιμία και το ΑΕΠ. Εκτιμά τη φορολογική επιβάρυνση και την κατανομή των δημοσίων εσόδων ανά περιοχή του Ελληνικού κράτους και συνδέει την επίδοση τους με τον εκλογικό και πολιτικό κύκλο και τις μεταρρυθμίσεις της φορολογίας.

 

Μ. Αντωνοπούλου, Σ. Χιωτάκης (επιμ.)

Max Weber, ο σύγχρονός μας. Δοκίμια κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας

Συγγραφείς: J. Weiss, Μ. Αντωνοπούλου, Ν. Ναγόπουλος, Α. Μακρυδημήτρης, C. Seyfarth, P. Lassman, Η. Κατσούλης, Σ. Χιωτάκης, Σ. Χτούρης, W. Schluchter, Μ. Κελπανίδης, Μ. Βρυωνίδης, Θ. Κονιαβίτης

Εκδόσεις: Νήσος, 293 σελίδες, ISBN: 978-960-9535-12-0, Αθήνα 2011

Η θέση πως “οι κοινωνικοί επιστήμονες πατούν στους ώμους γιγάντων”, όπως οι Μαρξ και Βέμπερ, θα συναντούσε μάλλον την απαρέσκεια, ειδικά του δεύτερου. Αυτό δεν αναιρεί το ότι και οι δυο ανήκουν στους κλασσικούς, στο έργο των οποίων “καθρεφτίζονται” και οι επερχόμενες γενιές. Η κοινωνία - ιδιαίτερα στην κρίση που περνά σήμερα - έχει πολλά να διδαχθεί από την πολύπλευρη ανάγνωση του έργου του Βέμπερ: ο γερμανός κοινωνιολόγος (1864-1920) μάς εισάγει στον μεθοδολογικό προβληματισμό των κοινωνικών επιστημών που συμπυκνώνεται στο ερώτημα: πώς μπορούμε να κατανοούμε και να εξηγούμε την πραγματικότητα με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, παρά και πέραν των πεποιθήσεών μας.

 

Θ. Καλαφάτης, Ε. Πρόντζας (επιμ.)

Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους, Τ. 1ος: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας, σελ. 725, Τ. 2ος: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις, σελ. 864, Τ. 3ος: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης, σελ. 802
Συγγραφείς: Θανάσης Καλαφάτης – Ευάγγελος Πρόντζας με τη συνεργασία των Α. Γιαννίτση, Σ. Γκέκα, Ζ. Δεμαθά, Χρ. Δεσύλλα, Μ Δρίτσα, Π. Ιωακειμίδη, Β. Καρδάση, Σ. Λαζαρέτου, Γ. Μητροφάνη, Θ. Πάκου, Κ. Παπαγεωργίου, Π. Πετράκης, Φ. Σαχινίδη, Μ. Συναρέλλη, Στ. Τσοτσορού, Τζ. Χαρλαύτη. Σύμβουλος έκδοσης: Σπ. Ι. Ασδραχάς
Εκδότης: Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς ISBN 978-960-244-149-7 (set) Αθήνα 2011


Το συλλογικό αυτό έργο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας των πηγών και της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και διεπιστημονικών συγγραφικών εργασιών, αναλύει και εμβαθύνει στις ποικίλες πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας και στην οικονομική πολιτική, όπως αυτή εξελίχθηκε από τα πρώτα βήματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους έως και τις μέρες μας. Ο πρώτος και δεύτερος τόμος πραγματεύονται θέματα όπως η γαιοκτησία και η παραγωγή, η οικονομία της θάλασσας και του δευτερογενούς τομέα, οι τιμές και το βιοτικό επίπεδο, το νομισματικό σύστημα, ο προϋπολογισμός και η δημοσιονομική πολιτική, το συναλλαγματικό καθεστώς και οι διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τρίτο τόμο παρατίθενται τα ποσοτικά δεδομένα με λεπτομερείς και αναλυτικούς πίνακες που τεκμηριώνουν τα παραπάνω κείμενα. Αξίζει, πάντως, να τονιστεί το επίκαιρο του συγγραφικού εγχειρήματος, εφόσον η ερμηνεία των σύγχρονων οικονομικών συγκυριών επιτυγχάνεται πιο ουσιαστικά μέσω και της μελέτης του παρελθόντος.