Ευάγγελος Ραυτόπουλος


Διεθνείς Διαπραγματεύσεις:
Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος
 
Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη,
σελ. 286,
ISBN: 978-960-562-307-4,
σχ. 17 x 24,
α’ έκδοση, Αθήνα 2014
 
   


Τί είναι διεθνής διαπραγμάτευση, πώς συνδέεται με τη γνώση και πώς πραγματικά ασκείται;


Γιατί οι υπάρχουσες θεωρίες των διαπραγματεύσεων δεν είναι συνολικά επαρκείς;

Γιατί είναι απαραίτητη η γνώση της θεωρίας και της τεχνικής των διεθνών διαπραγματεύσεων τόσο στον διαπραγματευτή, ανεξάρτητα επιπέδου ή φορέα εκπροσώπησης, αλλά και στις ηγεσίες που «πέμπουν» τις διαπραγματευτικές ομάδες;

Πώς αναλύονται οι τρείς θεμελιώδεις φάσεις των διεθνών διαπραγματεύσεων που οικοδομούν διεθνές κοινό συμφέρον με όρους διεθνών συμφωνιών;

Είναι, τελικά, κατανοητές, από πλευράς διεθνούς δικαίου και πολιτικής, οι διεθνείς συνθήκες ανεξάρτητα από τη διαπραγματευτική τους διάσταση; 

Απαντώντας στα πιο πάνω ερωτήματα, ο συγγραφέας αναλύει τη διεθνή διαπραγματευτική διαδικασία, προσεγγίζοντάς την διεπιστημονικά, ολοκληρωμένα και στο ειδικό πεδίο αναφοράς της. Όχι ως αφηρημένη τεχνική, ούτε στη βάση γενικευτικών θεωριών που επεξεργάζονται ανταγωνιστικά μοντέλα της διαπραγμάτευσης. Αλλά ως μία «δομημένη» διαδικασία συμβατικής οικοδόμησης σχέσεων διεθνούς κοινού συμφέροντος, ως αναπόσπαστη διάσταση των διεθνών συνθηκών, μέσα από τις οποίες οργανώνεται και ασκείται διακυβέρνηση καθεστώτων διεθνούς κοινού συμφέροντος με όρους συνύπαρξης βεβαιότητας-αβεβαιότητας, αποτελεσματικότητας-αναποτελεσματικότητας.

Συνδέοντας δίκαιο και πολιτική με φιλοσοφία, γλωσσολογία, και ως ένα βαθμό ψυχολογία, και εισάγοντας μία κβαντική αντίληψη της γνώσης της πραγματικότητας στη διαχείριση σχέσεων, το βιβλίο διατρέχει κριτικά τις υπάρχουσες γενικές θεωρίες της διαπραγμάτευσης, εισηγείται μία ολιστική γνωστική προσέγγιση της δημιουργικής διεθνούς διαπραγμάτευσης, και προχωρεί στην ανάλυση της δομής, των διαδικασιών και των τεχνικών που συνδέονται με τις τρεις εξελικτικές της φάσεις του εγκαθιδρυόμενου σχεσιακού καθεστώτος (Προδιαπραγμάτευση, Συστατική Διαπραγμάτευση, Αναθεωρητική Διαπραγμάτευση), προσφέροντας διεπιστημονική θέαση στον αναγνώστη.

Περισσοτερα:

http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ-2014/#.VEST8PmUfg9 


 

 

Αντώνης Παπαρίζος

Η Κοινωνία των αναρτωλών 
Η πολτική διαχείριση του φόνου, της ελευθερίας και της διακιοσύνης
 
Εκδότης ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Αριθμός σελίδων 916
ISBN13 9789600227581
Διαστάσεις 21x14
Χρονολογία Έκδοσης Απρίλιος 2014
Σειρά ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
   

Από τα Περιεχόμενα

 Άνθρωπος θνητός ή...

ΜΕΡΟΣ 1ο: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ
Α. ΤΟ "ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ
-Το "μεταφυσικό πρόσωπο" του σύγχρονου Έλληνα. Το νόημα ως προσδιοριστικό περιεχόμενο της αντίληψης και του βιώματος "Έλληνας"
-Ταύτιση, σχέσεις προσωπικής ταύτισης και η κοινωνία των "προσώπων-ιδιωτών"
-Σχέσεις προσωπικής ταύτισης με την γη και τα κτήματα, με τα εργαλεία και την διαδικασία της εργασίας, με την σκέψη, τον λόγο και την εκφορά του λόγου
Β. ΤΟ "ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟ "ΚΡΑΤΟΣ-ΠΡΟΕΣΤΟΣ" ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
-Η αστική τάξη, η εργατική και οι επιστήμονες. Η εργασία ως "δυσάρεστη υποχρέωση"
-Το "κράτος-προεστός" και ο "θηριώδης-ιδιώτης" Έλληνας
-Προεστοί, πάτρωνες και η "διαχείριση των νόμων"
-Οι κοινωνικές τάξεις και ο "παραδοσιακός αγροτικός κόσμος"
Ο "τρόπος ζωής" και ο "τρόπος παραγωγής αγαθών"
-"Ιστορική και πολιτική μεταφυσικότητα" του προσώπου του σύγχρονου Έλληνα: Ο Ελληνισμός
Γ. Ο "ΘΗΡΙΩΔΗΣ-ΙΔΙΩΤΗΣ" ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
-"Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;..." "Ποιος είναι αυτός που;..." "Δεν θα του δώσω και αξία!..." "Θα του δείξω!..." Το αίσθημα της αυτοαμφισβήτησης και της αυτοαπαξίωσης
-Άτομο και ατομικά διακαιώματα ή προσωπικά-ιδιωτικά συμφέροντα;
-Η "αγνή καρδιά", τα "αληθινά αισθήματα" και η φιλανθρωπία εναντίον του Ανθρωπισμού, του Ορθολογισμού και του Διαφωτισμού
-"Κανένας δεν θέλει το καλό σου!"
"Όλοι για το συμφέρον τους νοιάζονται και μόνον"
Δ. Ο "ΘΗΡΙΩΔΗΣ-ΙΔΙΩΤΗΣ" ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ
-Ο προσωπικός πλούτος και η προσωπική εξουσία ως κυρίαρχοι τρόποι αναγνώρισης και καταξίωσης
-Η εύκολη υποτίμηση του άλλου
-Όλες οι προσωπικές σχέσεις και φιλίες είναι ύποπτες
-Δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, εκδουλεύσεις. Η απουσία του ατόμου και του πολίτη
-Η αυταρχικότητα είναι αυτονόητα παντού. Εξουσία, σχέσεις ιδιοποίησης και αυταρχικότητα
-Τα χριστιανικά ορθόδοξα κοσμοθεωρητικά νοήματα ως θεμέλιο της αυτονόητης γενικευμένης αυταρχικότητας
-Η σημαντικότητα του ανθρώπου και οι αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης: Ο νόμος
ΜΕΡΟΣ 2ο: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ
Α. Η "ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ Η "ΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ" ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
-Η "φαντασιακή κοινωνική τάξη" του Έλληνα και οι μικρές, καθημερινές, μεταφυσικές του μετουσιώσεις
-Η καθημερινή εμπειρία στην θέση της γνώσης και της επιστήμης
-Και η γλώσσα;
"Με λέξεις κτίζεται η ψυχή και λέξεις είναι"
-Ο αμαρτωλός: Η "υλική" δύναμη των νοημάτων, των αισθημάτων και των συγκινήσεων
Β. Η "ΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ" ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
-Η "υλική δύναμη" του νοήματος και οι σχέσεις ιδιοκτησίας
-Η ιδιοκτησία ως πλούτος ή ως σχέσεις παραγωγής αγαθών;
-Οι ελληνικοί καπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής
-Ιδιωτική και δημόσια ιδιοκτησία: Σαφής χωρισμός ή σύγχυση; "Το δημόσιο είναι και δικό μου!"
-Η εργασία, οι σχέσεις εργασίας και το νόημα της ζωής. Η εργασία ως τέχνες και η τέχνη της πολιτικής
-Η ιδιωτικοποίηση της εργασίας στο κράτος [...]
Γ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ. Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΗΡΩΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ 3ο: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (Ένας εκτός προγράμματος απολογισμός)
Α. ΟΙ ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ "ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ"
Β. ΟΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ "ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ" ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Δ. ΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ 4ο: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ
Α. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ. Η ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ
Β. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ (Πολιτική και Οικονομία)
Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ. Η "ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ", Η "ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Περισσότερα βλ. εδώ