2014-01-30
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποστ. 31.01.2014
2013-12-04
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Υποστ. 05.12.2013
2013-12-01
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Υποστ. 02.12.2013
2013-11-03
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποστ. 11.11.2013
2013-07-01
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποστ. 02.07.2013