Η υποψηφία διδάκτωρ κ. Ιωάννα Λιανού υποστηρίζει διδακτορική διατριβή με θέμα

Η Γαλλική Σχολή Καλογραιών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στον Πειραιά

(1859-1940)

Επόπτης: Χαράλαμπος Μελετιάδης, Καθηγητής

Δημόσια παρουσίαση: Αίθουσα εκδηλώσεων κτήριο ΔΕΣΚοι (Λαγουμιτζή 22, ισόγειο)

Ημερομηνία παρουσίασης: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, 18.00