Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγητής κ. Ρόμπερτ Μέλλον έχει εκλεγεί πρόεδρος της European Association for Behaviour Analysis  (EABA).

Η EABA είναι η πανευρωπαϊκή οργάνωση για την πειραματική και εφαρμοσμένη φυσική επιστήμη της συμπεριφοράς.

Η θητεία του κ. Ρόμπερτ Μέλλον ως Προέδρου στην ΕΑΒΑ είναι διετής και ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου 2013.