Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 Συμπόσιο με θέμα:

« Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου,  ώρα  9.00

στην Αίθουσα Τελετών « Αριστοτέλης » του Παντείου Πανεπιστημίου

Συνημμένα:ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf
Συνημμένα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .pdf