Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 

Ανοιχτό Σεμινάριο του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας με θέμα Ουτοπία ή τι; Αναζητώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα μετά την κρίση Εισηγείται: Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

Συνημμένα:KPE.14.11.16 AMERIK.EKLOG.pdf