5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

(16-18/12/2016, Πάντειο Πανεπιστήμιο)