Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Συνημμένα:61Ε0469Β7Α-2Ξ9.pdf