Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4386/2016 (Α΄83),  ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡ. 3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ
 
β) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 
 
Αναστασία Γόντικα
Γραμματέας ΤΕΑΠΗ
Τηλ. 210-3688043
Συνημμένα:AITHSH 2016-17 %5bEAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ%5d.doc
Συνημμένα:ΩΜΞΖ46ΨΖ2Ν-Ζ4Ε.pdf