Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 

​Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ στις 12 π.μ. με σκοπό την παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ. 
 
​Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος οδήγησε στην τυποποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητος του Ιδρύματος με δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης αυτών, στην καταγραφή και υποβολή των δεδομένων των Απογραφικών Μαθημάτων και Διδασκόντων σε περιβάλλον διαδικτύου, στην ταχύτερη και αυτοματοποιημένη αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τα Απογραφικά και στην αξιόπιστη διαχείριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θέσει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος βοήθησε στο να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο ώστε να συμβάλλει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου στην προαγωγή του κλίματος ποιότητας με συστηματική αποτίμηση του έργου του που είναι βασικά βήματα για την μετάβαση στην αριστεία, την ποιότητα των σπουδών και την καινοτομία στην έρευνα.
 
Συνημμένα:πληροφοριακο παρουσιαση.jpg