2017-02-28
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-15
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-13
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-13
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-02-13
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-01-17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-01-17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
2017-01-09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-01-09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2017-01-09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-12-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (τμημα ΔΕΠΣ)
2016-12-01
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-12-01
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημ
2016-10-10
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-27
Προκύρηξη θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/1980
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-07-26
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο «Συνεταιριστική Οικονομία».
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, με αντικείμενο «Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις».
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού με αντικείμενο «Θεωρία της Οργάνωσης και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων».
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού με αντικείμενο «Διεθνές Δίκαιο και Εξωτερική Πολιτική».
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού με αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία».
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού με αντικείμενο «Ανάλυση Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικές Σπουδές»
2016-03-04
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο «Πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη»
2016-02-09
Προκήρυξη θέσης καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας με αντικείμενο ΄Κοινωνική Ψυχολογία΄
2015-07-01
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΄Συνταγματικό Δίκαιο΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολτικής Επιστήμης.
2015-06-13
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθρωπολογία των Κοινωνιών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας
2015-06-13
Προκήρυξη θέσης; Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΄Διοικητική Επιστήμη και Διοικητικοί Θεσμοί΄, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
2015-06-12
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΄Κοινωνία και Θεσμοί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια με έμφαση στο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων΄, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας.
2015-03-31
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο΄, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
2015-03-31
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων΄, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
2015-03-31
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Μεθοδολογία και Στατιστική της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας΄, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίο
2015-03-31
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Κράτος και Δίκαιο΄, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίο
2014-12-09
Προκηρύξεις θέσεων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
2014-12-09
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Εκσυγχρονισμός και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας στον 19ο αιώνα. Η συγκρότηση των πόλεων΄, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίο
2014-12-09
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ΄Γενική Πολιτειολογία΄, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
2014-12-09
Προκήρυξη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας», του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
2014-11-01
Προκήρυξη βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΄Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη΄, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
2014-09-05
Προκήρυξη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο ΄Διεθνείς Σχέσεις-Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής΄, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού.
2014-09-05
Προκήρυξη Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΄Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων΄, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.
2014-05-13
Προκήρυξη Επίκουρου Καθηγητή «Αστικό Δίκαιο», Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
2014-05-13
Προκήρυξη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Κοινωνική Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών και του Ευρύτερου Μεσανατολικού Χώρου», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2014-05-13
Προκήρυξη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Βιομηχανική Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση», Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
2014-03-22
Έγκριση Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών του Πανεπιστημίου
2014-03-14
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική της Δημοσιογραφίας και Τεχνικές Αφήγησης», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
2014-03-14
Προκήρυξη Επίκουρου Καθηγητή «Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος», Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.
2014-03-14
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή «Διοίκηση και Marketing», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
2014-03-05
Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Κοινωνία και Κοινότητα: Τοπική Οργάνωση και Θεσμοί στο Σύγχρονο Κόσμο», Τμήμα Κοινωνιολογίας
2014-02-18
Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Πολιτική Οικονομία», Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
2014-02-18
Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης», Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
2014-02-18
Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας «Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική», Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
2014-02-18
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή «Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στα Βαλκάνια κατά την περίοδο της Μετάβασης», Τμήμα Κοινωνιολογίας
2014-01-21
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή «Φύλο και Κοινωνική Θεωρία», Τμήμα Κοινωνιολογίας
2014-01-19
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή «Θεωρία και θεσμοί της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
2013-12-16
Ανάκληση περί προκήρυξης σε θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή Ανθρωπολογία των Κοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
2013-12-15
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: «Πολιτική Ανθρωπολογία»
2013-10-30
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή «Διεθνείς όψεις του κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος με έμφαση στον Ευρωπαϊκό χώρο», Τμήμα Κοινωνιολογίας
2013-10-22
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική», Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
2013-10-22
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Επίκ. Καθηγητή. «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του Εθνικισμού και Εθνοτισμού», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2013-10-22
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», Τμήμα Κοινωνιολογίας
2013-09-16
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Πολιτική Επιστήμη: Πολιτικά και Κοινωνικά Κινήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας.
2013-09-03
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Ανθρωπολογία της Συγγένειας στη Σύγχρονη Ελλάδα», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2013-09-03
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Πολιτική Επιστήμη: Πολιτικά και Κοινωνικά Κινήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας.
2013-09-03
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Κοινωνικές Δομές και Δίκτυα στο Σύγχρονο Αστεακό Χώρο», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2013-09-03
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή. «Ανομία και Κοινωνική Συμπεριφορά», Τμήμα Κοινωνιολογίας.
2013-09-03
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Επίκ. Καθηγητή. «Πολιτική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2013-08-01
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή «Δημόσιο Δίκαιο και Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
2013-07-31
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή «Όψιμη Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
2013-04-17
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή «Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις», Τμήμ. Κοινωνικής Πολιτικής
2013-04-17
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητή. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων», Τμήμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.
2013-04-17
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή «Φύλα και Κοινωνική Πολιτική», Τμήμ. Κοινωνικής Πολιτικής
2013-03-13
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμ. Κοινωνιολογίας, βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ΄Πολιτική Κοινωνιολογία΄
2013-03-13
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, Τμήματος Κοινωνιολογίας, βαθμίδα Καθηγητή
2013-03-13
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή
2013-03-13
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, Τμ. Κοινωνιολογίας, βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή, ΄Κοινωνιολογία & Πολιτικές Υγείας΄
2013-02-13
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, Τμήματος Ο.Π.Α., βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή
0000-00-00
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Επίκ. Καθηγητή. «Ανθρωπολογία των Κοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας