2017-05-26
1438/26-5-2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός, παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διατήρησης Καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου
2017-05-05
Σύμβαση Ανάθεσης για αναβάθμιση δύο ιστοσελίδων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
2017-04-04
Σύμβαση για τη φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2017-01-13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-12-31
Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων
2016-12-31
Προμήθεια για κόλλες εξετάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
2016-12-31
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου
2016-12-31
Σύμβαση για αλλαγές στην Web εφαρμογή «δηλώσεις μαθημάτων εξ αποστάσεως των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)» του Παν/μιου.
2016-12-31
Σύμβαση για δημιουργία Views web db εφαρμογή για χρήση από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet του Παν/μιου.
2016-12-31
Σύμβαση για το έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος, από 1/1/2017 έως και 31/12/2017.
2016-12-30
Ετήσια συντήρηση των servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2017, 2018 και 2019
2016-12-30
Προμήθεια της ανανέωσης της Ετήσιας Ακαδημαϊκής Άδειας «SPSS Statistics» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/1/2017 έως και 31/12/2017 για 999 χρήστες
2016-12-30
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 28/2/2017
2016-12-30
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 28/2/2017.
2016-12-30
Προμήθεια & Εγκατάσταση Λογισμικού και συγκεκριμένα τη παραχώρηση χρήσης μίας (1) άδειας SIP2.0
2016-12-16
Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2016-12-15
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΧΕΙΡΙΣΜΟ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ): 1). ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (BMS – TREND SOFTWARE)
2016-12-01
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-11-14
Προκήρυξη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-11-07
Σύμβαση για την καθαριότητα των κτιρίων και χώρων του Πανεπιστημίου
2016-10-05
Σύμβαση για τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της συμβάσεως.
2016-09-06
Συμβαση ανάθεσης στην ΠΡίζα για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, τεχνικής συντήρησης και υποστήριξης
2016-09-02
Σύμβαση Ανάθεσης για προμήθεια λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
2016-09-02
Σύμβαση ανάθεσης για προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (4.720) ατομικών φακέλων σπουδαστή για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
2016-08-01
Εκτακτη ανάθεση για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λόγω μη ολοκλήρωσης του 01/2016 Ανοιχτου Διαγωνισμού για τους μήνες Αυγουστο και Σεπτέμβριο 2016.
2016-07-26
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
2016-07-26
Σύμβαση ανάθεσης για παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων.
2016-07-18
01/2016 Διακήρυξη,Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
2016-07-08
Προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού δυκτιακού εξοπλισμού
2016-07-08
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
2016-07-08
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
2016-06-09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-06-08
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-05-18
Σύμβαση για το έργο της καθαριότητας
2016-05-16
Σύμβαση ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον τύπο
2016-05-16
Σύμβαση ανάθεσης για συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου.
2016-04-01
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016
2016-03-17
Σύμβαση για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και την προσφορά του αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 5/1/2016 έως 29/2/2016.
2016-03-04
Σύμβαση ανάθεσης για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-02-23
Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου
2016-02-23
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
2016-01-27
Σύμβαση τμηματικής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
2016-01-27
Σύμβαση προμήθειας ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων
2016-01-27
Σύμβαση για ανάθεση εκμετάλλευσης φοιτητικού εστιατορίου
2016-01-16
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον τακτικό χειρισμό - επιτήρηση του Πανεπιστημίου
2015-12-02
Σύμβαση φύλαξης κτιρίων του Πανεπιστημίου
2015-11-10
Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
2015-10-31
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων
2015-10-21
Απόφαση Συγκλήτου αρχικής κατακύρωσης για τη Διακήρυξη Σίτισης
2015-10-10
Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Έσωτερική Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου΄, 16 Οκτ. ε.έ.
2015-10-01
Σύμβαση για τμηματική προμήθεια απλών μεμβρανών
2015-08-26
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Φύλαξης Πανεπιστημίου
2015-08-05
Σύναψη Σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας και Πολιτισμού
2015-07-23
Παράταση Προθεσμιών Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης φοιτητικού εστιατορίου
2015-07-15
Σύμβαση φύλαξης κτιρίων του Πανεπιστημίου
2015-06-30
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης στα κτήρια του Πανεπιστημίου
2015-06-26
Απόφαση Συγκλήτου για τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για τη φύλαξη των κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2015-06-04
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών
2015-05-21
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο
2015-05-21
Προκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης)
2015-05-03
Τροποποίηση μίσθωσης ακινήτου του Πανεπιστημίου
2015-05-03
Τροποποίηση μίσθωσης ακινήτου του Πανεπιστημίου
2015-05-03
Τροποποιητική σύμβαση προμήθειας πετρελαίου
2015-04-21
Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ιδιόκτητου ακινήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2015-04-09
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
2015-04-03
Σύμβαση τρίμηνης φύλαξης κτιρίων του Πανεπιστημίου
2015-04-02
Σύμβαση φύλαξης κτιρίων του Πανεπιστημίου: 01.2015
2015-04-02
Σύμβαση φύλαξης κτιρίων του Πανεπιστημίου: 02.2015
2015-03-19
Σύμβαση Ανάθεσης των υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων στον Τύπο
2015-03-18
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
2015-03-06
Σύμβαση παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές
2015-03-06
Σύμβαση προμήθειας επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού
2015-03-06
Σύμβαση για την έκδοση έκδοση και παράδοση του βιβλίου ΄στη μνήμη της Ρένας Σταυρίδη –Πατρικίου΄
2015-03-05
Νέες συμβάσεις προμηθειών του Πανεπιστημίου
2015-03-03
Σύμβαση προμήθειας Ηλεκτρονικoύ εξοπλισμού
2015-03-01
Σύμβαση για τη συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357).
2015-01-09
Προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης
2015-01-09
Προμήθεια εντύπων υλικών
2015-01-09
Προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων
2015-01-05
Προμήθεια / ανανέωση αδειών χρήση για προστασία antivirus
2014-12-17
Προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης
2014-12-10
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια / ανανέωση 800 αδειών χρήσης για προστασία antivirus
2014-12-09
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης του Πανεπιστημίου
2014-12-03
Σύμβαση για τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου και μέχρι 31-12-2014.
2014-12-03
Παράταση προθεσμίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
2014-11-30
Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση μετασχηματιστή του Πανεπιστημίου
2014-11-26
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τη συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357)
2014-11-26
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη): 1) του λογισμικού συστήματος (BMS – TREND SOFTWARE) και 2) των οπτικοακουστικών συστημάτων
2014-11-26
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης στα κτήρια του Πανεπιστημίου
2014-11-26
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Πανεπιστημίου
2014-11-07
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων (έντυπη μορφή), που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και για
2014-10-30
Σχετικά με απόδειξη της νομικής υπόστασης των συμμετεχόντων εταιρειών στον υπό διενέργεια διαγωνισμό 04/2015 Διετούς Φύλαξης
2014-10-29
Διευκρινήσεις πρόσθετες σχετικά με την αριθ.04/2014 Διακήρυξη Διετούς Φύλαξης
2014-10-24
Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου
2014-10-16
Σύμβαση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
2014-10-16
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων υλικών
2014-10-10
Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθ.04/2014 Διακήρυξη Διετούς Φύλαξης
2014-10-07
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 (30 Οκτ. 2014)
2014-10-07
Επαναπροκήρυξη για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (30 Οκτ. 2014)
2014-10-06
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την φύλαξη τεσσάρων κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το διάστημα 1/1/2015 - 31/12/2016,
2014-09-12
Σύμβαση προμήθειας λευκού χαρτιού διαστάσεων A3 και Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
2014-09-04
Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου
2014-09-01
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός ΄Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου: Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους Πανεπιστημίου΄
2014-08-04
Σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών φύλαξης κατόπιν διαπραγμάτευσης
2014-08-01
Γνωστοποίησης Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων -24.07.2014
2014-06-20
Σύμβαση για το έργο της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου
2014-06-20
Σύμβαση προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου
2014-06-20
Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2014-06-20
Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού
2014-06-17
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου
2014-06-02
Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών στις Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα Ψύξης στα κτίρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2014-05-21
Ενημέρωση - απάντηση του Τμήματος Προμηθειών στο υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 37/11.04.2014 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής Κτιριακών Εργων - Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων - Τεχνικής Συντήρησης και Αναβάθμισης Μηχανημάτων.
2014-05-20
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού διαστάσεων Α3 και Α4 για τις ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2014-05-05
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την αγορά ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2014-04-25
Σύμβαση μίσθωσης κλινών ξενοδοχείου
2014-04-15
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
2014-03-27
Επείγουσες Διευκρινίσεις επί της 01/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη 4 κτιρίων
2014-03-21
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη 4 κτιρίων του Πανεπιστημίου
2014-03-21
Σύμβαση για Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.
2014-03-16
Σύμβαση υπηρεσιών δημοσίευσης ανακοινώσεων
2014-03-11
Σύμβαση ανανέωσης αδειών χρήσης δύο servers
2014-02-27
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
2014-02-20
Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
2014-02-20
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, όλων των κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων)
2014-02-18
Σύμβαση μίσθωσης κλινών ξενοδοχείου για τη στέγαση έως πενήντα (50) δικαιούχων φοιτητών
2014-01-10
Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας για το μήνα Ιανουάριο 2014
2014-01-10
Σύμβαση για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείου
2014-01-10
Σύμβαση για τη προμήθεια 260 αδειών λογισμικού Office Pro Plus 2013 SNGL OPL B Acdmc
2014-01-09
Άγονη Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου
2014-01-09
Σύμβαση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
2014-01-09
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.
2014-01-09
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης
2014-01-02
Σύμβαση για προμήθεια επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού
2014-01-02
Σύμβαση για προμήθεια/ανανέωση 1.200 αδειών χρήσης για προστασία antivirus
2014-01-02
Σύμβαση για προμήθεια συνδρομών έντυπων και ηλεκτρονικών Ελληνικών περιοδικών
2014-01-02
Σύμβαση για παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων
2014-01-02
Σύμβαση ανάθεσης για τη συνδρομή αδειών χρήσης του στατιστικού προγράμματος SPSS
2014-01-02
Σύμβαση προμήθειας αναλωσίμων υλικών (toners συμβατών)
2013-12-30
Οριστική ματαίωση της με αριθ. 05/2012 και αριθ. πρωτ. 3889/10-12-2012 (ΑΔΑ Β4ΜΦ469Β7Α-2ΑΚ) Διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού
2013-12-27
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μίσθωση κλινών Ξνεοδοχείου
2013-12-14
Διευκρινήσεις για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων (Τόνερ συμβατών) αρ. πρωτ. προκήρυξης 4352/09.12.2013
2013-12-13
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014
2013-12-13
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός,με αντικείμενο τον τακτικό χειρισμό-επιτήρηση του λογισμικού συστήματος διαχείρισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νέου Κτιρίου και των οπτικοακουστικών συστημάτων-01.01.2014 εώς 31.12.2014
2013-12-13
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης
2013-12-11
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 260 αδειών λογισμικού Office Pro Plus 2013
2013-12-11
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια/ανανέωση 1.200 αδειών χρήσης για προστασία antivirus, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE,
2013-12-09
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Τόνερ (toner)
2013-12-06
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αγοράς ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου
2013-12-04
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
2013-12-03
Παραλαβή εντύπων οικονομικής προσφοράς από το Τμήμα τεχνικών Υπηρεσιών, 05.12.2013
2013-11-28
Παροχή διευκρινήσεων για συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς του Παραρ. Γ΄, της Διακήρυξης με αριθ. 04/2013 και αριθ.Πρωτ.: 3503/9-10-2013 του Παντείου Πανεπιστημίου για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητος
2013-11-23
Δημόσιος Διαγωνισμός Συντήρησης και Επισκευής Κεντρικού Κτηριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου
2013-11-23
Δημόσιος Διαγωνισμός Αποκατάστασης Κτηρίων του Πανεπιστημίου
2013-11-22
Διευκρινήσεις σχετικά με την Διακήρυξη με αριθ. 04/2013 και αριθ.Πρωτ.: 3503/9-10-2013 του Πανεπιστημίου για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας
2013-11-21
Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού
2013-11-21
Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για Μίσθωση κλινών Ξενοδοχείου
2013-11-07
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου
2013-11-07
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
2013-11-04
Σύναψη Σύμβασης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών
2013-10-30
Επείγουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μίσθωση κλινών Ξενοδοχείου
2013-09-23
Ανανέωση ημερομηνίας διενέργιας της δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων, Τετάρτη 25/9, 11.00
2013-09-12
Σύναψη Σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου σε εκτυπωτικό χαρτί
2013-09-12
Σύναψη Σύμβασης για την Καθαριότητα των κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2013-09-06
Σύναψη Σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας και Πολιτισμού
2013-09-02
Δημόσια κλήρωση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, Τετάρτη 11/9, 11.00
2013-07-08
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου
2013-07-05
Πρόχειρος διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του τμήματος Επικοινωνίας , Μέσων και Πολιτισμού
2013-07-05
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου
2013-05-27
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων της προκήρυξης για την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση έργου για 12 μήνες για τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διενέργεια διαγωνισμών στα πλαίσια του έργου «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ»
2013-05-22
ΑΜΔ με αντικείμενο την Συντήρηση και Αποκατάσραση Βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης στα κτίρια του Παντείου Πανεπιστημίου
2013-05-22
ΑΜΔ για διετή μίσθωση ακινήτου
2013-03-12
ΠΜΔ για την “Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998) -Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 - Παρακολούθηση της λογιστικοποίησης με διπλογραφικό τρόπο
2013-03-12
ΠΜΔ με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου
2013-03-12
ΠΜΔ με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
2013-02-20
Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγνωισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ως 95 φοιτητών
2013-01-25
Ακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού με αριθ.πρωτ.3410/17-10-2012 (: Δημιουργία Δυναμικού Ιστότοπου)
0000-00-00
Προμήθεια 260 αδειών λογισμικού Office Pro Plus 2013
0000-00-00
Παροχή Διευκρινήσεων για το Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό Φύλαξης