2017-05-26
1438/26-5-2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός, παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διατήρησης Καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου
2017-05-05
Σύμβαση Ανάθεσης για αναβάθμιση δύο ιστοσελίδων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
2017-04-04
Σύμβαση για τη φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2017-01-13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-12-31
Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων
2016-12-31
Προμήθεια για κόλλες εξετάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
2016-12-31
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου
2016-12-31
Σύμβαση για αλλαγές στην Web εφαρμογή «δηλώσεις μαθημάτων εξ αποστάσεως των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)» του Παν/μιου.
2016-12-31
Σύμβαση για δημιουργία Views web db εφαρμογή για χρήση από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet του Παν/μιου.
2016-12-31
Σύμβαση για το έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος, από 1/1/2017 έως και 31/12/2017.
2016-12-30
Ετήσια συντήρηση των servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2017, 2018 και 2019
2016-12-30
Προμήθεια της ανανέωσης της Ετήσιας Ακαδημαϊκής Άδειας «SPSS Statistics» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/1/2017 έως και 31/12/2017 για 999 χρήστες
2016-12-30
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 28/2/2017
2016-12-30
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 28/2/2017.
2016-12-30
Προμήθεια & Εγκατάσταση Λογισμικού και συγκεκριμένα τη παραχώρηση χρήσης μίας (1) άδειας SIP2.0
2016-12-16
Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2016-12-15
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΧΕΙΡΙΣΜΟ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ): 1). ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (BMS – TREND SOFTWARE)
2016-12-01
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-11-14
Προκήρυξη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-11-07
Σύμβαση για την καθαριότητα των κτιρίων και χώρων του Πανεπιστημίου
2016-10-05
Σύμβαση για τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της συμβάσεως.
2016-09-06
Συμβαση ανάθεσης στην ΠΡίζα για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, τεχνικής συντήρησης και υποστήριξης
2016-09-02
Σύμβαση Ανάθεσης για προμήθεια λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
2016-09-02
Σύμβαση ανάθεσης για προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (4.720) ατομικών φακέλων σπουδαστή για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
2016-08-01
Εκτακτη ανάθεση για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λόγω μη ολοκλήρωσης του 01/2016 Ανοιχτου Διαγωνισμού για τους μήνες Αυγουστο και Σεπτέμβριο 2016.
2016-07-26
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
2016-07-26
Σύμβαση ανάθεσης για παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων.
2016-07-18
01/2016 Διακήρυξη,Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
2016-07-08
Προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού δυκτιακού εξοπλισμού
2016-07-08
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
2016-07-08
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
2016-06-09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-06-08
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
2016-05-18
Σύμβαση για το έργο της καθαριότητας
2016-05-16
Σύμβαση ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
2016-05-16
Σύμβαση ανάθεσης για συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου.
2016-04-01

2016-03-17

2016-03-04

2016-02-23

2016-02-23

2016-01-27

2016-01-27

2016-01-27

2016-01-16

2015-12-02

2015-11-10

2015-10-31

2015-10-21

2015-10-10

2015-10-01

2015-08-26

2015-08-05

2015-07-23

2015-07-15

2015-06-30

2015-06-26

2015-06-04

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-03

2015-05-03

2015-05-03

2015-04-21

2015-04-09

2015-04-03

2015-04-02

2015-04-02

2015-03-19

2015-03-18

2015-03-06

2015-03-06

2015-03-06

2015-03-05

2015-03-03

2015-03-01

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-05

2014-12-17

2014-12-10

2014-12-09

2014-12-03

2014-12-03

2014-11-30

2014-11-26

2014-11-26

2014-11-26

2014-11-26

2014-11-07

2014-10-30

2014-10-29

2014-10-24

2014-10-16

2014-10-16

2014-10-10

2014-10-07

2014-10-07

2014-10-06

2014-09-12

2014-09-04

2014-09-01

2014-08-04

2014-08-01

2014-06-20

2014-06-20

2014-06-20

2014-06-20

2014-06-17

2014-06-02

2014-05-21

2014-05-20

2014-05-05

2014-04-25

2014-04-15

2014-03-27

2014-03-21

2014-03-21

2014-03-16

2014-03-11

2014-02-27

2014-02-20

2014-02-20

2014-02-18

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-09

2014-01-09

2014-01-09

2014-01-09

2014-01-02

2014-01-02

2014-01-02

2014-01-02

2014-01-02

2014-01-02

2013-12-30

2013-12-27

2013-12-14

2013-12-13

2013-12-13

2013-12-13

2013-12-11

2013-12-11

2013-12-09

2013-12-06

2013-12-04

2013-12-03

2013-11-28

2013-11-23

2013-11-23

2013-11-22

2013-11-21

2013-11-21

2013-11-07

2013-11-07

2013-11-04

2013-10-30

2013-09-23

2013-09-12

2013-09-12

2013-09-06

2013-09-02

2013-07-08

2013-07-05

2013-07-05

2013-05-27

2013-05-22

2013-05-22

2013-03-12

2013-03-12

2013-03-12

2013-02-20

2013-01-25

0000-00-00

0000-00-00