Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  Αθήνα, 16-6-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  Αριθ.Πρωτ.Δ.νσης: 306
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες

Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,

Λιάμης Κλεάνθης

Τηλ.:
 
Φάξ: 
 
e-mail: 
 
Ώρες Υποδοχής: 

210-920.1441 -42

210-92 38 702 

tmima.promithion@panteion.gr

Καθημερινά 08.00-16.00

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται η με την υπ' αριθ  02/2014  και  Αριθ.Πρωτ.: 3569/6-6-2014 Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 69.300,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων(προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 3.850,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων), η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου των οικονομικών ετών 2014 και 2015 ΚΑΕ 0813.01.01.
 
  • Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)
  • Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι: Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, τηλ.: 210-920.1441 – 42, φαξ: 210-9238702, email: tmima.promithion@panteion.gr
 
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας  • Για τη σχετική Διακήρυξη βλ. συνημμένα

 

 

Συνημμένα:02_2014 MISTHOSI AKINHTOU STO MHTROO.pdf