Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού όλων των κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας 33.930,25 τετραγωνικών μέτρων, από 17.03.2014  έως και 31.12.2015, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 04/2013 και αριθ.πρωτ.3503/9-10-2013 Διακήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.(ΑΔΑ:ΒΛ1Β469Β7Α-2ΩΤ)

 
  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:Καθαριότητα.pdf