Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:κτίρια 1,2,3 - Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3 - Κτίριο οδού Λαγουμιτζή {ΔΕΣΚΟΙ} και Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για χρονικό το διάστημα , απο την ημερομηνία κατάθεσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ήτοι από 10.06.2014 έως και 31.12.2014, σύμφωνα με την υπ' αριθ.: 01/2014 και  αριθ.πρωτ. 1282/7-3-2014 Διακήρυξη του Πανεπιστημίου και τα παραρτήματα αυτής και τους όρους που διαλαμβάνει.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα
Συνημμένα:Φύλαξη.pdf