Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας LANCIA μοντέλο LANCIA  DELTA  1.4 T-JET σύμφωνα με την υπ'αριθ. Πρωτ.2662/28-4-2014 προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής.

 
  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα
Συνημμένα:Αυτοκίνητο.pdf