Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση έργου για τη φύλαξη του νέου κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 29, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην  υπ'αριθ.: 01/2014 και αριθ.πρωτ. 1282/7-3-2014  Διακήρυξη που αφορούσε στην φύλαξη τεσσάρων κτιρίων ήτοι

- Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: κτίρια 1,2,3

- Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3

- Κτίριο οδού Λαγουμιτζή {ΔΕΣΚΟΙ} και

- Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

και για το χρονικό διάστημα, από 1/8/2014  έως  και 31/12/2014.

 

 

Συνημμένα:Σύμβαση ανάθεσης φύλαξης στο μητρώο.pdf