Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  Αθήνα, 01-09-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  Αριθ.Πρωτ.: 4535
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες

Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,

Δημήτριος Καντιάνης

Τηλ.:
 
Φάξ: 
 
e-mail: 
 
Ώρες Υποδοχής: 

210-920.1441 - 210-920 1504

210-92 38 702 

tmima.promithion@panteion.gr -

dkant@panteion.gr

Καθημερινά 08:30-15:30

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται η Επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους του υπ’ 02/2014 με αριθ.πρωτ. 1679/8-5-2014 Ανοιχτού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 61.600,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων (προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 3.850,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων), η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου των οικονομικών ετών 2014 και 2015 ΚΑΕ 0813.01.01.
 
  • Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)
  • Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι: Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Δημήτριος Καντιάνης, τηλ.: 210-920.1441 – 210-920 1504, φαξ: 210-9238702, email: tmima.promithion@panteion.gr & dkant@panteion.gr
 
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας  • Για τη σχετική Διακήρυξη βλ. συνημμένα

 

 

Συνημμένα:Επαναπροκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου-Μετεγκατάσταση Εστιατορίου.pdf